22015kw.

Koniec zaniżania odszkodowań? Regulacje KNF weszły w życie

Koniec zaniżania odszkodowań? Regulacje KNF weszły w życie
5 (100%) 12 głosów

Wyższe odszkodowania z OCOd kilku miesięcy wiadomo było o tym, że KNF wzięło się za ubezpieczycieli, aby ukrócić proceder zaniżania odszkodowań za zdarzenia komunikacyjne. W związku z tym zostało opracowanych kilkanaście rekomendacji, które mają zapobiec takim działaniom niekorzystnym dla klienta. W dniu 1 kwietnia 2015 roku owe rekomendacje zostały wprowadzone do użytku i obowiązują ubezpieczycieli. Sprawdź poniżej czego dotyczą zmiany i czy tak naprawdę możemy czuć się już bezpieczni.

Najważniejsze z rekomendacji

Komisja Nadzoru Finansowego opracowała łącznie 21 wytycznych dla ubezpieczycieli komunikacyjnych. Zdecydowana większość z nich określa w jaki sposób zakład ubezpieczeń powinien usprawnić proces likwidacji szkód, oraz jakie zmiany organizacyjne powinny być w związku z tym wprowadzone. Jednak część rekomendacji jasno określa sposób wyliczania odszkodowań i właśnie te dla nas klientów są najważniejsze 🙂


Wytyczna 1

Zakład ubezpieczeń powinien prowadzić postępowanie likwidacyjne w sposób zapewniający spełnienie świadczenia lub podjęcie decyzji o odmowie jego spełnienia w całości lub części w terminach wynikających z przepisów prawa i zawartej umowy ubezpieczenia

Wytyczna ta ma zapewnić terminową realizację likwidacji szkody. Została wprowadzona ze względu na notoryczne opóźnienia i przedłużania procesów wypłat odszkodowań lub wycen przez ubezpieczycieli.


Wytyczna 2

Zakład ubezpieczeń powinien zapewnić uprawnionemu pełną i zrozumiałą informację o sposobie ustalenia świadczenia.

Krótko mówiąc ubezpieczyciel od teraz powinien nam dokładnie wytłumaczyć jak wyglądał proces wyceny szkody (dlaczego wycena jest taka, a nie inna, skąd brał informacje itp.). Do tej pory uprawniony do uzyskania odszkodowania otrzymywał jedynie wycenę szkody, bez informacji na jakiej podstawie została opracowana (i dlaczego najczęściej zaniżona).


Wytyczna 3 i 4

W przypadku wystąpienia szkody częściowej zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w wartości, która zapewni uprawnionemu przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

oraz

Zakład ubezpieczeń, ustalając wartość świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, powinien uwzględniać wartość części zakwalifikowanych do wymiany, biorąc pod uwagę obowiązek przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Są to jedne z najbardziej znaczących wytycznych. Niestety do tej pory zakłady ubezpieczeń zapominały o tym, że odszkodowanie powinno być wypłacone w takiej wysokości, aby poszkodowany mógł przywrócić pojazd do stanu sprzed zdarzenia. Problem dotyczył głównie starszych pojazdów, do których oryginalne części zamienne przeważnie są bardzo drogie w stosunku do wartości pojazdu. Dlatego stosowana była amortyzacja (obniżanie wartości części w zależności od wieku) i na jej podstawie wypłacane odszkodowanie, które nie było w stanie pokryć szkody. Działało to także w drugą stronę, gdy kierowca miał nowy pojazd lub dokonywał napraw jedynie na oryginalnych częściach od producenta (co było całkowicie ignorowane przez ubezpieczycieli). Obecnie ma się to zmienić.


Wytyczna 5

Zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, uwzględniające celowo i ekonomicznie uzasadnioną wartość nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli zakład ubezpieczeń wykaże, że dokonana naprawa doprowadziła do wzrostu wartości pojazdu, w stosunku do jego wartości sprzed zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową, może on pomniejszyć wartość świadczenia o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

W tym podpunkcie zostają zablokowane możliwości naciągania ubezpieczycieli na drogie oryginalne części. Przykładowo kierowca posiadający 20-letni pojazd, którego wartość rynkowa wynosi około 2 tys. zł będzie poszkodowany w kolizji. W takiej sytuacji mógłby zażądać od ubezpieczyciela naprawy pojazdu na nowych oryginalnych częściach i tym samym odrestaurować auto i zwiększyć jego wartość rynkową, a ostatecznie zarobić (Polak potrafi 😉 ). W celu zapobiegnięcia takim procederom ubezpieczyciel ma prawo do wypłacenia odszkodowania jedynie do wysokości wartości rynkowej pojazdu sprzed zdarzenia (co w teorii powinno wystarczyć na zakup nowych zamienników i zadowalającej naprawy pojazdu) lub uznać szkodę całkowitą.


Wytyczna 6

Świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów ustalane metodą kosztorysową powinno być ustalone w oparciu o wartość dostępnych części.

Wytyczna ta ma ograniczyć tworzenie kosztorysów na podstawie nierealnych nie nieodpowiadających lokalnemu rynkowi cen. W obecnej formie kosztorys ma zawierać informacje odnośnie jakości użytych do wyceny części (oryginalna, zamiennik, zamiennik wysokiej jakości), producenta i wyznaczenie konkretnych miejsc (na lokalnym rynku), gdzie poszkodowany może po zaproponowanej cenie te części zakupić. Jest to kolejna z najważniejszych wytycznych zdecydowanie pomocna dla klientów.


Wytyczna 7

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego.

Od tej pory będziemy mogli obciążyć ubezpieczyciela kosztami najmu pojazdu zastępczego na okres naprawy. Oczywiście będzie to ograniczone i możliwie jedynie w przypadku wykazania, że utrata naszego środka transportu generuje dla nas dodatkowe koszty i uniemożliwia normalne funkcjonowanie, oraz jeśli najem jest możliwy w naszej okolicy. Ubezpieczyciel ma wyznaczyć jasne kryteria zasadności wynajmu, a także określić maksymalne stawki jakie może zaakceptować. Zakład ubezpieczeń nie pokryje także kosztów eksploatacji wynajmowanego pojazdu. Skorzystają głównie na tym osoby w większych ośrodkach miejskich, którym pojazd jest niezbędny do pracy.


Wytyczna 8

Zakład ubezpieczeń powinien, przy ustalaniu świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, uwzględniać utratę wartości handlowej pojazdu, w przypadkach, w których utrata taka nastąpiła.

Ostatnia z wytycznych jest najważniejsza dla kierowców, którzy szczególnie dbają o swoje pojazdy, a także posiadaczy aut nowych. Zakłady ubezpieczeń będą musiały uwzględnić w odszkodowaniu koszty jakie poniesie właściciel z powodu tego, że samochód jest powypadkowy i tym samym stracił na wartości handlowej. W przypadku aut nowych odszkodowanie było wypłacane w wartości pozwalającej na doprowadzenie do stanu sprzed kolizji jednak nie uwzględniano faktu,że mimo tego pojazd znacznie stracił na wartości w przypadku sprzedaży co jest oczywistą stratą dla poszkodowanego. Dotyczy to także starszych aut, ale odrestaurowanych i zadbanych, gdzie do tej pory nie była istotna rynkowa wartość doinwestowanego pojazdu, a brana cena średnia dla tego rocznika i modelu auta. W obu przypadkach poszkodowani byli na straconej pozycji. Ta regulacja ma to zmienić i zapewnić uzyskanie zwrotu wszystkich kosztów.

Czy to oznacza definitywny koniec zaniżania odszkodowań?

Jak sama nazwa wskazuje są to “wytyczne”, a nie regulacje prawne. Oznacza to, że nie jest to nakaz działania pod rygorem prawnym, a jedynie zalecenia dla ubezpieczycieli jak powinni działać. Z drugiej jednak strony określenie zalecanych działań ubezpieczycieli daje możliwość klientom do wymagania i wymuszania takich działań na zakładach ubezpieczeń co w dłuższej perspektywie finalnie doprowadzi do tego, że ubezpieczyciele będą musieli stosować się do tych zasad choćby ze względu na zachowanie konkurencyjności wobec tych zakładów, które zdecydowały się na zastosowanie wytycznych. W połączeniu z nadchodzącym wprowadzeniem BLS jako standardu, klienci będą kupować OC w tych firmach, które zapewnią im usługę na odpowiednim poziomie, tym samym odwracając się od tych ubezpieczycieli, którzy będą unikać odpowiedzialności lub przedłużać procesy likwidacji. Ogólnie miejmy nadzieję, że data w której wprowadzono te wytyczne nie będzie miała wpływu na ich działanie 😉

A Ty co myślisz o wytycznych KNF? Dzięki temu odszkodowania będą odpowiednie, czy jednak niewiele się zmieni?

Szerokiej drogi!

Dodaj komentarz

Please Login to comment