Wypowiedzenie umowy OC AXA Direct

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC AXA Direct (koniec umowy)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Pobierz powyższy wzór wniosku, następnie uzupełnij dane i podpisz czytelnie.
 2. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach komunikacyjnych wypowiedzenie umowy OC z końcem okresu trwania ubezpieczenia musi wpłynąć do ubezpieczyciela najpóźniej przedostatniego dnia trwania umowy ubezpieczenia. 
 3. Po złożeniu rezygnacji tego samego dnia wykup nowe ubezpieczenie ponieważ każdy dzień braku ubezpieczenia OC powoduje narastanie wysokości kary pieniężnej!
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 5. Wypowiedzenie umowy OC dostarcz do Axa na jeden ze sposobów:
  1. E-mail na adres: wypowiedzenia@axadirect.pl
  2. Faks: 22 599 9595
  3. Dostarczenie do oddziału lub agenta AXA.
  4. Wysyłka listem poleconym na adres:

Avanssur S.A. Oddział w Polsce (AXA DIRECT)
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Wzór wypowiedzenia umowy OC AXA Direct (podwójne OC)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Jesteś upoważniony do złożenia wypowiedzenia umowy OC w Axa tylko jeśli to ten ubezpieczyciel automatycznie odnowił Twoją polisę.
 2. Pobierz powyższy wzór, uzupełnij, podpisz czytelnie.
 3. Do wniosku dołącz kopię nowej polisy OC zawartej z innym ubezpieczycielem.
 4. Wypowiedzenie podwójnego OC możesz dostarczyć do Axa w każdej chwili. Po rozwiązaniu umowy będziesz zmuszony do uregulowania części składki za okres od dnia odnowienia do dnia wypowiedzenia.   
 5. Wypowiedzenie umowy OC dostarcz do Axa na jeden ze sposobów:
  1. E-mail na adres: wypowiedzenia@axadirect.pl
  2. Faks: 22 599 9595
  3. Dostarczenie do oddziału lub agenta AXA.
  4. Wysyłka listem poleconym na adres:

Avanssur S.A. Oddział w Polsce (AXA DIRECT)
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Wzór wypowiedzenia umowy OC AXA Direct (po zakupie pojazdu)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Pobierz z powyższego linku wzór wypowiedzenia, uzupełnij i podpisz czytelnie.
 2. Axa zaznacza, że należy dołączyć do wypowiedzenia kopię dokumentu potwierdzającego zakup pojazdu (dołączenie znacznie przyspieszy proces).   
 3. Nawiązując do nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach komunikacyjnych aktualnie wypowiedzenie umowy OC nabywcy może być dostarczone w dowolnym momencie trwania okresu ubezpieczenia. Jeżeli nie zdecydujesz się na wypowiedzenie ubezpieczyciel ma prawo dokonać rekalkulacji składki ubezpieczenia na podstawie danych nowego właściciela.
 4. Po złożeniu rezygnacji tego samego dnia wykup nowe ubezpieczenie. Każdy dzień braku ubezpieczenia OC powoduje narastanie wysokości kary pieniężnej!
 5. Wielu kierowców przepłaca za OC. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 6. Wypowiedzenie umowy OC dostarcz do Axa na jeden ze sposobów:
  1. E-mail na adres: wypowiedzenia@axadirect.pl
  2. Faks: 22 599 9595
  3. Dostarczenie do oddziału lub agenta AXA.
  4. Wysyłka listem poleconym na adres:

Avanssur S.A. Oddział w Polsce (AXA DIRECT)
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z umowy OC w AXA Direct pamiętaj, że najpóźniej tego samego dnia musisz wybrać nowego ubezpieczyciela, aby nie dopuścić do przerwania ochrony OC. Za każdy dzień bez ubezpieczenia naliczana jest wysoka kara pieniężna!

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • Najpewniejszym sposobem dostarczenia druku wypowiedzenia OC do AXA jest złożenie wniosku osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Składając wypowiedzenie mailem lub faksem także żądaj wydania potwierdzenia odbioru.
 • Jeśli zdecydujesz się na wysyłkę listowną pamiętaj, że wielu ubezpieczycieli honoruje datę nadania przesyłek wysyłanych tylko Pocztą Polską.