Wypowiedzenie umowy OC AXA Direct4.11/5 (82.22%) 9 głosów


Ostatnia aktualizacja: 18-11-2014


Wzór wypowiedzenia umowy OC AXA Direct (koniec umowy)
> Przejdź tutaj, aby pobrać wzór wypowiedzenia <

 1. Pobierz powyższy wzór wniosku, następnie uzupełnij dane i podpisz czytelnie.  
 2. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach komunikacyjnych wypowiedzenie umowy OC z końcem okresu trwania ubezpieczenia musi wpłynąć do ubezpieczyciela najpóźniej przedostatniego dnia trwania umowy ubezpieczenia.
 3. Po złożeniu rezygnacji tego samego dnia wykup nowe ubezpieczenie ponieważ każdy dzień braku ubezpieczenia OC powoduje narastanie wysokości kary pieniężnej!
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.
 5. Wypowiedzenie umowy OC dostarcz do Axa na jeden ze sposobów:
 • E-mail na adres: wypowiedzenia@axadirect.pl
 • Faks: 22 599 9595
 • Dostarczenie do oddziału lub agenta AXA.
 • Wyślij listem poleconym na adres:

Avanssur S.A. Oddział w Polsce (AXA DIRECT)
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z umowy OC w AXA Direct pamiętaj, że najpóźniej tego samego dnia musisz wybrać nowego ubezpieczyciela, aby nie dopuścić do przerwania ochrony OC. Za każdy dzień bez ubezpieczenia naliczana jest wysoka kara pieniężna!

Wykonaj szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.

 • Najpewniejszym sposobem dostarczenia druku wypowiedzenia OC do AXA jest złożenie wniosku osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Składając wypowiedzenie mailem lub faksem także żądaj wydania potwierdzenia odbioru.
 • Jeśli zdecydujesz się na wysyłkę listowną pamiętaj, że wielu ubezpieczycieli honoruje datę nadania przesyłek wysyłanych tylko Pocztą Polską.

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...