Wypowiedzenie umowy OC MTU

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC MTU (koniec umowy)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij wniosek odpowiednimi danymi (znajdziesz je na polisie OC MTU)
 2. Uzupełniony wniosek podpisz własnoręcznie i czytelnie.
 3. Wypowiedzenie musi wpłynąć do MTU najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Oczywiście najbezpieczniej jest to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić wypowiedzenie.
 4. W dniu końca okresu ubezpieczenia lub wcześniej musisz wykupić nową polisę.
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 6. Istnieje kilka możliwości dostarczenia wniosku (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
  1. Wysłanie skanu wniosku na adres mailowy: wypowiedzenia@mtu.pl
  2. Faks na numer: 58 555 63 02
  3. Wysyłka listem poleconym na adres:

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Wzór wypowiedzenia umowy OC MTU (podwójne OC)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Wypowiedzenie podwójnego OC w MTU możesz złożyć tylko jeśli to MTU automatycznie odnowiło ubezpieczenie OC.
 2. Uzupełnij wniosek odpowiednimi danymi (potrzebujesz danych z polisy OC, numer konta i dowód osobisty)
 3. Czytelnie podpisz uzupełniony wniosek.
 4. Dołączenie kopii drugiej polisy OC nie jest wymagane przez MTU, jednak zalecamy dołączenie jej do wniosku.
 5. Wypowiedzenie umowy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia nie jest obarczone terminami dostarczenia (możesz to zrobić w dowolnym momencie trwania umowy) jednak pamiętaj, że będziesz zmuszony opłacić składkę za każdy dzień ubezpieczenia.  
 6. Wniosek możesz dostarczyć do MTU na różne sposoby (zawsze musi być odręcznie podpisany):
  1. Wysłanie skanu wniosku na adres mailowy: wypowiedzenia@mtu.pl
  2. Faks na numer: 58 555 63 02
  3. Wysyłka listem poleconym na adres:

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Wzór wypowiedzenia umowy OC MTU (po zakupie pojazdu)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij wniosek swoimi danymi, oraz z otrzymanej od sprzedającego polisy ubezpieczenia OC.
 2. Uzupełnij wniosek i podpisz własnoręcznie i czytelnie.
 3. Składając wypowiedzenie umowy OC nabywcy w MTU powinieneś dołączyć do wniosku kopię umowy kupna-sprzedaży.
 4. Wypowiedzenie umowy OC w MTU po zakupie pojazdu możesz złożyć w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia OC wykupionego przez sprzedającego pojazd. Jeśli nie złożysz wypowiedzenia, ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki na podstawie Twoich danych co w konsekwencji może oznaczać konieczność opłacenia brakującej części składki.
 5. Pamiętaj, aby w dniu wypowiedzenia umowy w MTU zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Już 1 dzień przerwy skutkuje wysokimi karami pieniężnymi.
 6. Wielu kierowców przepłaca za OC. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 7. Odręcznie podpisane wypowiedzenie OC dostarcz do MTU w jeden z poniższych sposobów:
  1. Wysłanie skanu wniosku na adres mailowy: wypowiedzenia@mtu.pl
  2. Faks na numer: 58 555 63 02
  3. Wysyłka listem poleconym na adres:

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w MTU pamiętaj, że musisz jeszcze tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, jeżeli tego nie zrobisz zostaniesz obciążony karą pieniężną!

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak MTU informuje, że obowiązuje to tylko w wypadku wysłania listu przez Pocztę Polską.  
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do MTU zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila lub faksu) i zachowaj je.