Wypowiedzenie umowy OC MTU3.91/5 (78.18%) 11 głosów


Ostatnia aktualizacja: 18-11-2014


Wzór wypowiedzenia umowy OC MTU (koniec umowy)
> Przejdź tutaj, aby pobrać wzór wypowiedzenia <

 1. Uzupełnij wniosek odpowiednimi danymi (znajdziesz je na polisie OC MTU) 
 2. Uzupełniony wniosek podpisz własnoręcznie i czytelnie.
 3. Wypowiedzenie musi wpłynąć do MTU najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Oczywiście najbezpieczniej jest to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić wypowiedzenie.
 4. W dniu końca okresu ubezpieczenia lub wcześniej musisz wykupić nową polisę.
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.
 6. Istnieje kilka możliwości dostarczenia wniosku (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
 • Wysłanie skanu wniosku na adres mailowy: kontakt@mtu.pl
 • Faks na numer: 58 555 63 02
 • Wysyłka listem poleconym na adres:

MTU
STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w MTU pamiętaj, że musisz jeszcze tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, jeżeli tego nie zrobisz zostaniesz obciążony karą pieniężną!

Wykonaj szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.

 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak MTU informuje, że obowiązuje to tylko w wypadku wysłania listu przez Pocztę Polską.
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do MTU zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila lub faksu) i zachowaj je.

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...