Wypowiedzenie umowy OC Warta4.39/5 (87.78%) 18 głosów


Ostatnia aktualizacja: 18-11-2014


Wzór wypowiedzenia umowy OC Warta (koniec umowy)
> Przejdź tutaj, aby pobrać wzór wypowiedzenia <

 1. Uzupełnij druk wypowiedzenia odpowiednimi danymi, a następnie podpisz czytelnie
 2. Wypowiedzenie musi wpłynąć do Warty najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Wypowiedzenie możesz wysłać dużo wcześniej, wiążące będzie dopiero na końcu okresu ubezpieczenia OC.
 3. Pamiętaj, aby uniknąć kar pieniężnych za brak polisy w dniu końca okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę.
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.
 5. Istnieje dwie zalecane przez Wartę możliwości dostarczenia wniosku (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
 • Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy odpowiedni dla Twojego miejsca zamieszkania:
 • zwroty.krakow@warta.pl (obejmuje województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie,  podkarpackie, świętokrzyskie)
 • zwroty.katowice@warta.pl (obejmuje województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie)
 • Dostarczenie do Agenta lub Oddziału Warty (Wyszukiwarka agentów)

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w Warcie pamiętaj, że musisz wybrać nowego ubezpieczyciela, aby zachować ciągłość ubezpieczenia OC. Nawet 1 dzień braku ubezpieczenia OC powoduje, że możesz zapłacić bardzo wysoką karę pieniężną.

Wykonaj szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.

 • Jeżeli możesz, dostarcz wypowiedzenie do Warty osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Otrzymując potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Warty, zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie otrzymania email, potwierdzenie odbioru listu, oraz potwierdzenie na piśmie w przypadku osobistego składania wniosku) zachowaj je jako dowód dostarczenia wniosku na czas.

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...