Wypowiedzenie umowy OC Warta

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC Warta (koniec umowy)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij druk wypowiedzenia odpowiednimi danymi, a następnie podpisz czytelnie.
 2. Wypowiedzenie musi wpłynąć do Warty najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Wypowiedzenie możesz wysłać dużo wcześniej, wiążące będzie dopiero na końcu okresu ubezpieczenia OC.
 3. Pamiętaj, aby uniknąć kar pieniężnych za brak polisy w dniu końca okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę.
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 5. Istnieje dwie zalecane przez Wartę możliwości dostarczenia wniosku (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
  1. Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy odpowiedni dla Twojego miejsca zamieszkania:
   • zwroty.krakow@warta.pl (obejmuje województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie,  podkarpackie, świętokrzyskie)
   • zwroty.katowice@warta.pl (obejmuje województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie)
  2. Dostarczenie do Agenta lub Oddziału Warty (Wyszukiwarka agentów)

Wzór wypowiedzenia umowy OC Warta (podwójne OC)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Wypowiedzenie podwójnego OC w Warcie możesz złożyć tylko jeśli to ubezpieczenie było automatycznie przedłużone przez Wartę.
 2. Uzupełniony wymaganymi danymi druk wniosku podpisz czytelnie.
 3. Warta wymaga przesłania skanu polisy zawartej u innego ubezpieczyciela.
 4. Wypowiedzenie umowy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia możesz dostarczyć do Warty w dowolnym momencie, lecz nie zapominaj, że ubezpieczyciel naliczy składkę do zapłaty za każdy dzień ubezpieczenia od momentu wznowienia polisy do dnia w którym złożysz wypowiedzenie.
 5. Uwaga ważne!  Jeśli otrzymałeś od Warty list z wezwaniem do zapłaty składki to wypowiedzenie prześlij na adres email: cwn@warta.pl
 6. W pozostałych przypadkach podpisany druk wypowiedzenia OC możesz dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy odpowiedni dla Twojego miejsca zamieszkania:
   • zwroty.krakow@warta.pl (obejmuje województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie,  podkarpackie, świętokrzyskie)
   • zwroty.katowice@warta.pl (obejmuje województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie)
  2. Dostarczenie do Agenta lub Oddziału Warty (Wyszukiwarka agentów)

Wzór wypowiedzenia umowy OC Warta (po zakupie pojazdu)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij wniosek danymi z polisy ubezpieczenia OC.
 2. Podpisz własnoręcznie i czytelnie uzupełniony druk rezygnacji.
 3. Warta nie wymaga przesłania kopii/skanu umowy kupna-sprzedaży pojazdu jednak zalecamy dołączenie jej do wniosku.
 4. Wypowiedzenie umowy OC po zakupie pojazdu możemy złożyć w Warcie w dowolnym momencie trwania opłaconego przez zbywcę ubezpieczenia OC. Jednak jeżeli zwlekamy z wypowiedzeniem, ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki na podstawie Twoich danych co może oznaczać konieczność dopłaty składki.
 5. Dodatkowo należy pamiętać, aby równocześnie zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Nawet 1 dzień przerwy skutkuje wysokimi karami pieniężnymi.
 6. Wielu kierowców przepłaca za OC. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 7. Zalecane przez Wartę możliwości dostarczenia wniosku (zawsze musi być czytelnie podpisany):
  1. Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy odpowiedni dla Twojego miejsca zamieszkania:
   • zwroty.krakow@warta.pl (obejmuje województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie,  podkarpackie, świętokrzyskie)
   • zwroty.katowice@warta.pl (obejmuje województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, wielkopolskie, śląskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie)
  2. Dostarczenie do Agenta lub Oddziału Warty (Wyszukiwarka agentów)

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w Warcie pamiętaj, że musisz wybrać nowego ubezpieczyciela, aby zachować ciągłość ubezpieczenia OC. Nawet 1 dzień braku ubezpieczenia OC powoduje, że możesz zapłacić bardzo wysoką karę pieniężną.

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • Jeżeli możesz, dostarcz wypowiedzenie do Warty osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Otrzymując potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Warty, zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie otrzymania email, potwierdzenie odbioru listu, oraz potwierdzenie na piśmie w przypadku osobistego składania wniosku) zachowaj je jako dowód dostarczenia wniosku na czas.