Wypowiedzenie umowy OC Ergo Hestia4.67/5 (93.33%) 9 głosów


Ostatnia aktualizacja: 18-11-2014


Wzór wypowiedzenia umowy OC Ergo Hestia (koniec umowy)
> Przejdź tutaj, aby pobrać wzór wypowiedzenia <

 1. Pobierz, wydrukuj oraz uzupełnij niezbędnymi danymi wniosek. 
 2. Podpisz czytelnie.
 3. Wypowiedzenie musi wpłynąć do Ergo Hestia najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Zalecamy zrobić to wcześniej, ponieważ umowa i tak zostanie rozwiązana ostatniego dnia ubezpieczenia.
 4. Pamiętaj, że w dniu końca okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę.
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.
 6. Dostarcz czytelnie podpisany wniosek do Ergo Hestia na jeden z poniższych sposobów:
 • Wyślij skan lub zdjęcie dobrej jakości na adres mailowy: poczta@ergohestia.pl
 • Prześlij faksem pod numer: 58 555 60 01
 • Dostarcz do Agenta lub oddziału Ergo Hestia (mapa placówek)
 • Wyślij listem poleconym na adres:

STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

PAMIĘTAJ!

Składając wypowiedzenie umowy OC w Ergo Hestia pamiętaj, że musisz najpóniej tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela, aby nie pozostać bez ochrony OC, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ubezpieczenia!

Wykonaj szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.

 • Najlepszym sposobem dostarczenia wypowiedzenia OC do Hestii jest złożenie wniosku osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Posiadając potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak wiele ubezpieczycieli (m.in Ergo Hestia) zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Hestii, wymagaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie otrzymania email, potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie odbioru faksu, oraz potwierdzenie na piśmie w przypadku osobistego składania wniosku)  zachowaj je jako dowód złożenia wniosku.

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...