Wypowiedzenie umowy OC Ergo Hestia

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC Ergo Hestia (koniec umowy)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Pobierz, wydrukuj oraz uzupełnij niezbędnymi danymi wniosek.
 2. Podpisz czytelnie.
 3. Wypowiedzenie musi wpłynąć do Ergo Hestia najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Zalecamy zrobić to wcześniej, ponieważ umowa i tak zostanie rozwiązana ostatniego dnia ubezpieczenia. 
 4. Pamiętaj, że w dniu końca okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę.
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 6. Dostarcz czytelnie podpisany wniosek do Ergo Hestia na jeden z poniższych sposobów:
  1. Wyślij skan lub zdjęcie dobrej jakości na adres mailowy: poczta@ergohestia.pl
  2. Prześlij faksem pod numer: 58 555 60 01
  3. Dostarcz do Agenta lub oddziału Ergo Hestia (mapa placówek)
  4. Wyślij listem poleconym na adres:

STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Wzór wypowiedzenia umowy OC Ergo Hestia (podwójne OC)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Wypowiedzenie podwójnego OC w Ergo Hestia możesz złożyć tylko jeśli to ubezpieczenie było automatycznie odnowione przez Hestię.
 2. Uzupełniony druk wypowiedzenia umowy OC podpisz własnoręcznie i czytelnie.
 3. Hestia informuje, że nie jest wymagane przesłanie skanu polisy zawartej u innego ubezpieczyciela jednak zalecamy dołączyć kopię nowej polisy do wniosku.
 4. Wypowiedzenie umowy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia przedłużonego przez Ergo Hestia możesz dostarczyć do ubezpieczyciela w dowolnym momencie, lecz pamiętaj, że zostanie naliczona składka do zapłaty za każdy dzień ubezpieczenia od momentu wznowienia polisy, aż do dnia jej wypowiedzenia.
 5. Istnieje kilka możliwości dostarczenia wniosku (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
  1. Wyślij skan lub zdjęcie dobrej jakości na adres mailowy: poczta@ergohestia.pl
  2. Prześlij faksem pod numer: 58 555 60 01
  3. Dostarcz do Agenta lub oddziału Ergo Hestia (mapa placówek)
  4. Wyślij listem poleconym na adres:

STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Wzór wypowiedzenia umowy OC Ergo Hestia (po zakupie pojazdu)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Po uzupełnieniu wniosku potrzebnymi danymi podpisz go czytelnie.
 2. Ergo Hestia zaleca przesłanie wraz z drukiem wypowiedzenia umowy OC kopii/skanu umowy kupna-sprzedaży pojazdu. 
 3. Wypowiedzenie umowy OC po zakupie pojazdu możesz złożyć w Hestii w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia OC. Jednak jeżeli zwlekasz z wypowiedzeniem, Ergo Hestia ma prawo przeprowadzić rekalkulację składki na podstawie danych obecnego właściciela co może oznaczać konieczność dopłaty składki z Twojej strony.
 4. Dodatkowo pamiętaj, aby równocześnie zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Nawet 1 dzień przerwy skutkuje wysokimi karami pieniężnymi.
 5. Wielu kierowców przepłaca za OC. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 6. Możesz dostarczyć do Hestii wniosek na dowolny z poniższych sposobów(nie zapomnij go własnoręcznie podpisać):
  1. Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: poczta@ergohestia.pl lub ocnabywcy@ergohestia.pl
  2. Prześlij faksem pod numer: 58 555 60 01
  3. Dostarcz do Agenta lub oddziału Ergo Hestia (mapa placówek)
  4. Wyślij listem poleconym na adres:

STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

PAMIĘTAJ!

Składając wypowiedzenie umowy OC w Ergo Hestia pamiętaj, że musisz najpóniej tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela, aby nie pozostać bez ochrony OC, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ubezpieczenia!

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • Najlepszym sposobem dostarczenia wypowiedzenia OC do Hestii jest złożenie wniosku osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Posiadając potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak wiele ubezpieczycieli (m.in Ergo Hestia) zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską. 
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Hestii, wymagaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie otrzymania email, potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie odbioru faksu, oraz potwierdzenie na piśmie w przypadku osobistego składania wniosku)  zachowaj je jako dowód złożenia wniosku.