Wypowiedzenie umowy OC AVIVA4.71/5 (94.29%) 7 głosów


Ostatnia aktualizacja: 18-11-2014


Wzór wypowiedzenia umowy OC AVIVA (koniec umowy)
> Przejdź tutaj, aby pobrać wzór wypowiedzenia <

  1. Wypełnij wniosek swoimi danymi, a następnie podpisz czytelnie
  2. Wypowiedzenie musi wpłynąć do Avivy najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Najlepiej jest to jednak zrobić wcześniej.
  3. Nie zapomnij, że w dniu końca okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę.
  4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.
  5. Biuro obsługi Aviva zaleca, aby wypowiedzenie OC dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
  • Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: kontakt@aviva.pl
  • Przesłanie faksem pod numer: (022) 557 44 45 lub (022) 563 28 29
  • Wysyłka listem poleconym na adres:

Aviva
skr. poczt. 11
00-800 Warszawa 66

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w Aviva pamiętaj, że musisz jeszcze tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, jeżeli tego nie zrobisz zostaniesz obciążony wysoką karą pieniężną!

Wykonaj szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.

  • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak Aviva informuje, że obowiązuje to tylko w wypadku wysłania listu przez Pocztę Polską.
  • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Avivy zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila lub faksu) i zachowaj je.

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...