Wypowiedzenie umowy OC AVIVA4.71/5 (94.29%) 7 głosów


Ostatnia aktualizacja: 25-03-2015


Za pomocą poniższych przycisków wybierz tryb wypowiedzenia jaki Cię interesuje:

Przeczytaj i wykonaj poniższe instrukcje w celu skutecznego wypowiedzenia umowy OC w AVIVA z końcem okresu ubezpieczenia (art. 28)

 1. Pobierz tutaj aktualny wzór wypowiedzenia OC w AVIVA
 2. Wypełnij wniosek swoimi danymi, nie zapomnij zaznaczyć podstawy wypowiedzenia z końcem okresu ubezpieczenia, a następnie podpisz czytelnie
 3. Wypowiedzenie musi wpłynąć do Avivy najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Najlepiej jest to jednak zrobić wcześniej.
 4. Najpóźniej ostatniego dnia trwania okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę w innym wypadku powstanie przerwa w ochronie OC za co nakładane są kary ze strony UFG.
 5. Przed zakupem nowego OC koniecznie dokonaj porównania jak największej liczby ofert w celu wybrania najlepszej z nich (pomijając porównanie możesz niepotrzebnie przepłacić nawet do 500 zł). Kliknij tutaj i wykonaj szybkie porównanie ceny OC z jedną z najtańszych firm.
 6. Biuro obsługi Aviva zaleca, aby wypowiedzenie OC dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: kontakt@aviva.pl
 • Przesłanie faksem pod numer: (022) 557 44 45 lub (022) 563 28 29
 • Wysyłka listem poleconym na adres:

Aviva
skr. poczt. 11
00-800 Warszawa 66

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w Aviva najlepiej jeszcze tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, jeżeli powstanie przerwa w ubezpieczeniu zostaniesz obciążony wysoką karą pieniężną!

> Tutaj wykonasz szybkie porównanie ceny OC <

 • Liczy się data nadania przesyłki jednak Aviva informuje, że obowiązuje to w wypadku wysłania listu przez Pocztę Polską.
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Avivy zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila lub faksu) i zachowaj je.

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...