Wypowiedzenie umowy OC AVIVA

Ostatnia aktualizacja: 14-05-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC AVIVA (koniec umowy)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Wypełnij wniosek swoimi danymi, a następnie podpisz czytelnie.
 2. Wypowiedzenie musi wpłynąć do Avivy najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Najlepiej jest to jednak zrobić wcześniej. 
 3. Nie zapomnij, że w dniu końca okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę.
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 5. Biuro obsługi Aviva zaleca, aby wypowiedzenie OC dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: kontakt@aviva.pl
  2. Przesłanie faksem pod numer: (022) 557 44 45 lub (022) 563 28 29
  3. Wysyłka listem poleconym na adres:

Aviva 
skr. poczt. 11
00-800 Warszawa 66

Wzór wypowiedzenia umowy OC AVIVA (podwójne OC)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Wypowiedzenie podwójnego OC w AVIVA możesz złożyć tylko jeśli to AVIVA automatycznie odnowiło ubezpieczenie OC.
 2. Uzupełnij rezygnację odpowiednimi danymi (potrzebujesz danych z polisy OC, dowód osobisty)
 3. Czytelnie podpisz druk wypowiedzenia OC.
 4. W Avivie wymagane jest dołączenie kopii polisy OC zawartej z nowym ubezpieczycielem.
 5. Wypowiedzenie umowy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia możesz złożyć w dowolnym momencie trwania umowy, ale nie zapominaj, że będziesz zmuszony opłacić składkę za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej OC.  
 6. Biuro obsługi Aviva zaleca, aby wypowiedzenie OC dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: kontakt@aviva.pl
  2. Przesłanie faksem pod numer: (022) 557 44 45 lub (022) 563 28 29
  3. Wysyłka listem poleconym na adres:

Aviva 
skr. poczt. 11
00-800 Warszawa 66

Wzór wypowiedzenia umowy OC AVIVA (po zakupie pojazdu)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij wniosek odpowiednimi danymi i czytelnie podpisz.
 2. Składając wypowiedzenie umowy OC nabywcy w Aviva wymagane jest dołączyenie do wniosku kopii umowy kupna-sprzedaży.
 3. Wypowiedzenie umowy OC w Aviva po zakupie pojazdu możesz złożyć w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia OC wykupionego przez sprzedającego pojazd. Jeśli nie złożysz wypowiedzenia, Aviva ma prawo wykonać rekalkulację składki na podstawie Twoich danych co ostatecznie może spowodować konieczność opłacenia brakującej części składki.
 4. Musisz pamiętać, aby w dniu wypowiedzenia umowy w Aviva zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Nawet 1 dzień przerwy w ubezpieczeniu skutkuje wysokimi karami pieniężnymi. 
 5. Wielu kierowców przepłaca za OC. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 6. Biuro obsługi Aviva zaleca, aby wniosek o wypowiedzenie OC złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: kontakt@aviva.pl
  2. Przesłanie faksem pod numer: (022) 557 44 45 lub (022) 563 28 29
  3. Wysyłka listem poleconym na adres:

Aviva 
skr. poczt. 11
00-800 Warszawa 66

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w Aviva pamiętaj, że musisz jeszcze tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, jeżeli tego nie zrobisz zostaniesz obciążony wysoką karą pieniężną!

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak Aviva informuje, że obowiązuje to tylko w wypadku wysłania listu przez Pocztę Polską.  
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Avivy zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila lub faksu) i zachowaj je.