Wypowiedzenie umowy OC You Can Drive / YCD
4.2 (84.76%) 21 głosów


Ostatnia aktualizacja: 31-10-2018


Za pomocą poniższych przycisków wybierz tryb wypowiedzenia jaki Cię interesuje:

Przeczytaj i wykonaj poniższe instrukcje w celu skutecznego wypowiedzenia umowy OC w You Can Drive z końcem okresu ubezpieczenia (art. 28)

 1. Pobierz tutaj aktualny wzór wypowiedzenia OC w You Can Drive
 2. Uzupełnij wniosek, zaznacz opcję wypowiedzenia z końcem trwania umowy OC i podpisz czytelnie. 
 3. Wypowiedzenie musi zostać wysłane do YCD najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa w innym wypadku umowa zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 12 miesięcy.
 4. Pamiętaj, że najpóźniej w dniu końca okresu ubezpieczenia OC musisz wykupić nową polisę.
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i sprawdź czy możesz zaoszczędzić na OC.
 6. Podpisane wypowiedzenie możesz dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
 • Logując się na Twoje konto klienta na stronie ubezpieczyciela, a następnie klikając “wypowiedz OC” do polisy, która ma się zakończyć.
 • Wypowiedzenie OC online przez wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: ycd@youcandrive.pl
 • Wysyłka listem poleconym na adres:


STU Ergo Hestia S.A.
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w You Can Drive pamiętaj, że musisz najpóźniej w dniu końca ubezpieczenia zakupić nowe OC w celu zachowania ciągłości ochrony, w przeciwnym razie możesz zostać obciążony karą za brak ciągłości ubezpieczenia OC!

Wypełnij prosty formularz kalkulatora składki OC i przekonaj się czy możesz oszczędzić.

 • Zalecamy złożyć wypowiedzenie drogą elektroniczną za pomocą konta na stronie You Can Drive.
 • W przypadku wysyłki listownej ważna jest data stempla pocztowego.
 • Dostarczając wypowiedzenie do You Can Drive zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania e-maila) i zachowaj je.

Dodaj komentarz

Please Login to comment