Wypowiedzenie umowy OC HDI4.40/5 (88.00%) 10 głosów


Ostatnia aktualizacja: 18-11-2014


Wzór wypowiedzenia umowy OC HDI (koniec umowy)
> Przejdź tutaj, aby pobrać wzór wypowiedzenia <

 1. Uzupełniony wniosek podpisz odręcznie i czytelnie
 2. Zgodnie z ustawą wypowiedzenie musi wpłynąć do HDI najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Zalecamy jednak przesłać wypowiedzenie dużo wcześniej.
 3. Pamiętaj, że w dniu końca okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę inaczej zostaniesz obciążony karą finansową.
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.
 5. HDI zaleca osobiste dostarczenie wypowiedzenia umowy OC. Mapę oddziałów HDI znajdziesz tutaj. W związku z tym, że HDI i Warta połączyły siły wypowiedzenie możesz przesłać także na jeden z poniższych sposobów:
  • Wysyłka e-mailem skanu/zdjęcia czytelnie podpisanego wniosku na adres: wypowiedzeniaoc@warta.pl
  • Dostarczenie do dowolnego oddziału lub agenta Warty/HDI

PAMIĘTAJ!

Jeżeli rezygnujesz z ubezpieczenia OC w HDI pamiętaj, że musisz najpóźniej tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ubezpieczenia!

Wykonaj szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.

 • Zalecamy dostarczenie wypowiedzenia OC do HDI osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Posiadając potwierdzenie złożenia wniosku na masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data stempla pocztowego jednak większość ubezpieczycieli zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.
 • Dostarczając wypowiedzenie do HDI zawsze żądaj wydania dokumentu potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila, a także w przypadku osobistego składania wniosku) i zachowaj je jako dowód złożenia wniosku.

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...