Wypowiedzenie umowy OC HDI

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC HDI (koniec umowy)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełniony wniosek podpisz odręcznie i czytelnie.
 2. Zgodnie z ustawą wypowiedzenie musi wpłynąć do HDI najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Zalecamy jednak przesłać wypowiedzenie dużo wcześniej.
 3. Pamiętaj, że w dniu końca okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę inaczej zostaniesz obciążony karą finansową.
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 5. HDI zaleca osobiste dostarczenie wypowiedzenia umowy OC. Mapę oddziałów HDI znajdziesz tutaj. W związku z tym, że HDI i Warta połączyły siły wypowiedzenie możesz przesłać także na jeden z poniższych sposobów:
  1. Wysyłka e-mailem skanu/zdjęcia czytelnie podpisanego wniosku na adres: wypowiedzeniaoc@warta.pl
  2. Dostarczenie do dowolnego oddziału lub agenta Warty/HDI

Wzór wypowiedzenia umowy OC HDI (podwójne OC)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Jeżeli HDI automatycznie odnowiło polisę na kolejny rok, a Ty wykupiłeś ubezpieczenie w innej firmie to zgodnie z nowelizacją ustawy masz prawo złożyć wypowiedzenie umowy OC w HDI.
 2. Pobierz powyższy druk wniosku wypowiedzenia OC, uzupełnij odpowiednimi danymi, a następnie czytelnie podpisz.
 3. Do wniosku o wypowiedzenie umowy OC w HDI dołącz kopię nowej polisy zawartej z nowym ubezpieczycielem.
 4. Wypowiedzenie umowy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia możesz dostarczyć do HDI w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia, lecz nie zapomnij o tym, że będziesz musiał opłacić składkę za każdy dzień ubezpieczenia od momentu automatycznego wznowienia polisy. 
 5. HDI zaleca osobiste dostarczenie wypowiedzenia umowy OC. Mapę oddziałów HDI znajdziesz tutaj. W związku z tym, że HDI i Warta połączyły siły wypowiedzenie możesz przesłać także na jeden z poniższych sposobów:
  1. Wysyłka e-mailem skanu/zdjęcia czytelnie podpisanego wniosku na adres: wypowiedzeniaoc@warta.pl
  2. Dostarczenie do dowolnego oddziału lub agenta Warty/HDI

Wzór wypowiedzenia umowy OC HDI (po zakupie pojazdu)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij wniosek odpowiednimi danymi, a następnie czytelnie podpisz.
 2. Składając wypowiedzenie umowy OC w HDI konieczne jest dołączenie do wniosku kopii umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
 3. Wypowiedzenie umowy OC nabywcy w HDI możesz złożyć w dowolnym momencie okresu przejętego ubezpieczenia OC. Pamiętaj jednak o tym, że ubezpieczyciel ma prawo dokonać rekalkulacji składki na podstawie Twoich danych, przez co możesz być zmuszony do opłacenia brakującej składki.
 4. Dodatkowo nie zapomnij, aby najpóźniej w dniu wypowiedzenia umowy z HDI zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Już 1 dzień przerwy skutkuje wysokimi karami pieniężnymi.
 5. Wielu kierowców przepłaca za OC. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 6. HDI zaleca osobiste dostarczenie wypowiedzenia umowy OC. Mapę oddziałów HDI znajdziesz tutaj. W związku z tym, że HDI i Warta połączyły siły wypowiedzenie możesz przesłać także na jeden z poniższych sposobów:
  1. Wysyłka e-mailem skanu/zdjęcia czytelnie podpisanego wniosku na adres: wypowiedzeniaoc@warta.pl
  2. Dostarczenie do dowolnego oddziału lub agenta Warty/HDI

PAMIĘTAJ!

Jeżeli rezygnujesz z ubezpieczenia OC w HDI pamiętaj, że musisz najpóźniej tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ubezpieczenia! 

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • Zalecamy dostarczenie wypowiedzenia OC do HDI osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Posiadając potwierdzenie złożenia wniosku na masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data stempla pocztowego jednak większość ubezpieczycieli zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.  
 • Dostarczając wypowiedzenie do HDI zawsze żądaj wydania dokumentu potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila, a także w przypadku osobistego składania wniosku) i zachowaj je jako dowód złożenia wniosku.