Wypowiedzenie umowy OC TUW Pocztowe
3.3 (65.16%) 31 głosów


Ostatnia aktualizacja: 26-03-2015


Za pomocą poniższych przycisków wybierz tryb wypowiedzenia jaki Cię interesuje:

Przeczytaj i wykonaj poniższe instrukcje w celu skutecznego wypowiedzenia umowy OC w TUW Pocztowe z końcem okresu ubezpieczenia (art. 28)

 1. Pobierz tutaj aktualny wzór wypowiedzenia OC w TUW Pocztowe
 2. Wydrukuj wniosek, dokładnie wypełnij wymaganymi informacjami, zaznacz “Wypowiedzenie umowy OC z końcem trwania okresu ubezpieczenia”, a na końcu czytelnie podpisz. 
 3. Wniosek o wypowiedzenie umowy OC zostanie zatwierdzony przez TUW Pocztowe jedynie wtedy, gdy zostanie przesłany najpóźniej przedostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia OC. Z tego powodu jeśli już wcześniej wiesz, że chcesz zrezygnować z tego ubezpieczyciela wyślij wypowiedzenie, a ono wejdzie w życie dopiero ostatniego dnia trwania okresu na jaki zostało wykupione.
 4. Składając rezygnację z ubezpieczenia OC w TUW Pocztowym pamiętaj, że musisz zachować ciągłość ubezpieczenia i wykupić nową polisę (najpóźniej ostatniego dnia trwania aktualnego OC).
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i sprawdź czy możesz zaoszczędzić na OC.
 6. Przygotowany druk dostarcz do TUW Pocztowego na jeden z poniższych sposobów:
 • Dostarczenie do dowolnego agenta sprzedającego ubezpieczenia TUW Pocztowe
 • Przesłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości na adres email: info@ubezpieczeniapocztowe.pl
 • Przesłanie faksem na nr: 48 370 43 02
 • Przesłanie listem poleconym na adres:

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
ul. Mickiewicza 19
26-600 Radom

PAMIĘTAJ!

Jeżeli rezygnujesz z ubezpieczenia OC w TUW Pocztowym musisz najpóźniej ostatniego dnia trwania okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę OC, aby nie dopuścić do przerwy w ochronie OC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny monitoruje ciągłość OC, a w przypadku jej braku nakłada kary pieniężne.

Wypełnij prosty formularz kalkulatora składki OC i przekonaj się czy możesz oszczędzić.

 • Jeśli masz możliwość dostarcz wypowiedzenie osobiście do agenta, jest to najpewniejsze rozwiązanie.
 • Wysyłka pocztowa koniecznie musi być rejestrowana (polecony).
 • Istotna jest data stempla pocztowego, nie data wpłynięcia wypowiedzenia do ubezpieczyciela.

Dodaj komentarz

Please Login to comment