Wypowiedzenie umowy OC PZU4.38/5 (87.56%) 45 głosów


Ostatnia aktualizacja: 28-01-2015

Wzór wypowiedzenia umowy OC PZU (koniec umowy)
> Przejdź tutaj, aby pobrać wzór wypowiedzenia <

 1. Pobierz wniosek i uzupełnij zgodnie z informacjami na polisie OC. 
 2. Uzupełniony druk podpisz czytelnie.
 3. Wypowiedzenie musi wpłynąć do PZU najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Zalecamy to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić rezygnację.
 4. Bardzo ważną rzeczą jest, aby najpóźniej w dniu wypowiedzenia umowy OC z PZU zakupić nową polisę. Jeśli tego nie zrobisz to za każdy dzień braku OC zostanie naliczona wysoka kara pieniężna!
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.
 6. Istnieje kilka możliwości dostarczenia wniosku (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
 • Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: kontakt@pzu.pl
 • Wysłanie faksem na numer: 22 4 102 102
 • Dostarczenie do dowolnego Oddziału lub Agenta PZU (mapa placówek)
 • Wysyłka listem poleconym na adres:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
ul. Postępu 18 A
02-676 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w PZU pamiętaj, że musisz tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ubezpieczenia!

Wykonaj szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.

 • Zalecamy dostarczenie wypowiedzenia OC do PZU osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Posiadając potwierdzenie złożenia wniosku na masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data stempla pocztowego jednak PZU zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.
 • Dostarczając wypowiedzenie do PZU zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila, potwierdzenie odbioru faksu, a także w przypadku osobistego składania wniosku) i zachowaj je.

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...