Wypowiedzenie umowy OC TUW TUZ4.83/5 (96.67%) 6 głosów


Ostatnia aktualizacja: 18-11-2014


Wzór wypowiedzenia umowy OC TUW TUZ (koniec umowy)
Kliknij, aby pobrać wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Wypełnij dokładnie druk wypowiedzenia umowy OC i podpisz czytelnie
 2. Wypowiedzenie musi wpłynąć do TUW TUZ najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Oczywiście najbezpieczniej jest to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić wypowiedzenie.
 3. Dodatkowo pamiętaj, aby w dniu wypowiedzenia starej umowy w TUW TUZ zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Nawet 1 dzień przerwy wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi.
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 5. TUW TUZ zaleca, aby wypowiedzenia kierować bezpośrednio do oddziałów w których była zawarta umowa! Wtedy procedura przebiega sprawnie i bezproblemowo. Adresy oddziałów znajdziesz tutaj.
 6. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedniego oddziału ostatecznie możesz wysłać wypowiedzenie do centrali firmy (forma niezalecana):
 • Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: centrala@tuz.pl
 • Wysłanie faksem na numer: (22) 534 56 15
 • Dostarczenie do dowolnego agenta lub oddziału TUZ
 • Wysyłka listem poleconym na adres:

Centrala TUW “TUZ”
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w TUW TUZ pamiętaj, że musisz najpóźniej tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ubezpieczenia!

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • Zalecamy dostarczenie wypowiedzenia OC do TUW TUZ osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Posiadając potwierdzenie złożenia wniosku na masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data stempla pocztowego jednak TUW TUZ zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.
 • Dostarczając wypowiedzenie do TUW TUZ zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila, potwierdzenie odbioru faksu, a także w przypadku osobistego składania wniosku) i zachowaj je jako dowód złożenia wniosku

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...