Wypowiedzenie umowy OC TUW TUZ

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC TUW TUZ (koniec umowy)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Wypełnij dokładnie druk wypowiedzenia umowy OC i podpisz czytelnie.
 2. Wypowiedzenie musi wpłynąć do TUW TUZ najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Oczywiście najbezpieczniej jest to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić wypowiedzenie.
 3. Dodatkowo pamiętaj, aby w dniu wypowiedzenia starej umowy w TUW TUZ zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Nawet 1 dzień przerwy wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi.
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 5. TUW TUZ zaleca, aby wypowiedzenia kierować bezpośrednio do oddziałów w których była zawarta umowa! Wtedy procedura przebiega sprawnie i bezproblemowo. Adresy oddziałów znajdziesz tutaj.
 6. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedniego oddziału ostatecznie możesz wysłać wypowiedzenie do centrali firmy (forma niezalecana):
  1. Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: centrala@tuz.pl
  2. Wysłanie faksem na numer: (22) 534 56 15
  3. Dostarczenie do dowolnego agenta lub oddziału TUZ
  4. Wysyłka listem poleconym na adres:

Centrala TUW “TUZ”
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

Wzór wypowiedzenia umowy OC TUW TUZ (podwójne OC)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Jeżeli TUW TUZ automatycznie odnowiło polisę na kolejny rok, a Ty wykupiłeś ubezpieczenie w innej firmie to masz prawo złożyć wypowiedzenie umowy OC w TUW TUZ.
 2. Pobierz powyższy wzór wypowiedzenia, uzupełnij odpowiednimi danymi, a następnie czytelnie podpisz.
 3. Wysyłając do TUW TUZ wypowiedzenie OC dołącz kopię nowej polisy zawartej z innym ubezpieczycielem.
 4. Wypowiedzenie umowy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia możesz dostarczyć do TUW TUZ w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia, lecz nie zapomnij o tym, że będziesz musiał opłacić składkę za każdy dzień ubezpieczenia od momentu automatycznego wznowienia polisy. 
 5. TUW TUZ zaleca, aby wypowiedzenia kierować bezpośrednio do oddziałów w których była zawarta umowa! Wtedy procedura przebiega sprawnie i bezproblemowo. Adresy oddziałów znajdziesz tutaj.
 6. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedniego oddziału ostatecznie możesz wysłać wypowiedzenie do centrali firmy TUW TUZ (forma niezalecana):
  1. Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: centrala@tuz.pl
  2. Wysłanie faksem na numer: (22) 534 56 15
  3. Dostarczenie do dowolnego agenta/oddziałuTUW TUZ
  4. Wysyłka listem poleconym na adres:

Centrala TUW “TUZ”
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

Wzór wypowiedzenia umowy OC TUW TUZ (po zakupie pojazdu)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij wniosek odpowiednimi danymi, na druku podkreśl opcję “z dniem wypowiedzenia”.
 2. Uzupełniony wniosek podpisz czytelnie.
 3. Składając wypowiedzenie umowy OC w TUW TUZ koniecznie dołącz do wniosku kopię umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
 4. Wypowiedzenie umowy OC w TUW TUZ po zakupie pojazdu możesz złożyć w dowolnym momencie okresu ubezpieczenia OC. Pamiętaj jednak o tym, że ubezpieczyciel ma prawo dokonać rekalkulacji składki na podstawie Twoich danych, przez co możesz być zmuszony do uregulowania brakującej składki.
 5. Nie zapomnij, aby najpóźniej w dniu wypowiedzenia umowy z TUW TUZ zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Nawet 1 dzień przerwy skutkuje wysokimi karami pieniężnymi.
 6. Wielu kierowców przepłaca za OC. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 7. TUW TUZ zaleca, aby wypowiedzenia kierować bezpośrednio do oddziałów w których była zawarta umowa! Wtedy procedura przebiega sprawnie i bezproblemowo. Adresy oddziałów znajdziesz tutaj.
 8. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedniego oddziału ostatecznie możesz wysłać wypowiedzenie do centrali firmy (forma niezalecana):
  1. Wysłanie skanu/zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: centrala@tuz.pl
  2. Wysłanie faksem na numer: (22) 534 56 15
  3. Dostarczenie do dowolnego agenta lub oddziału TUW TUZ
  4. Wysyłka listem poleconym na adres:

Centrala TUW “TUZ”
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w TUW TUZ pamiętaj, że musisz najpóźniej tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ubezpieczenia!

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • Zalecamy dostarczenie wypowiedzenia OC do TUW TUZ osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Posiadając potwierdzenie złożenia wniosku na masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data stempla pocztowego jednak TUW TUZ zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.
 • Dostarczając wypowiedzenie do TUW TUZ zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila, potwierdzenie odbioru faksu, a także w przypadku osobistego składania wniosku) i zachowaj je jako dowód złożenia wniosku