Wypowiedzenie umowy OC TUW TUZ
4.11 (82.22%) 9 głosów


Ostatnia aktualizacja: 26-03-2015


Za pomocą poniższych przycisków wybierz tryb wypowiedzenia jaki Cię interesuje:

Przeczytaj i wykonaj poniższe instrukcje w celu skutecznego wypowiedzenia umowy OC w TUW TUZ z końcem okresu ubezpieczenia (art. 28)

 1. Pobierz tutaj aktualny wzór wypowiedzenia OC w TUW TUZ
 2. Wypełnij dokładnie druk wypowiedzenia umowy OC, zaznacz pierwsze oświadczenie o wypowiedzeniu (art. 28) i podpisz czytelnie
 3. Wypowiedzenie musi wpłynąć do TUW TUZ najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Oczywiście najbezpieczniej jest to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić wypowiedzenie.
 4. Dodatkowo pamiętaj, aby w dniu wypowiedzenia starej umowy w TUW TUZ zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Nawet 1 dzień przerwy wiąże się z wysokimi karami pieniężnymi.
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i sprawdź czy możesz zaoszczędzić na OC.
 6. TUZ zaleca, aby wypowiedzenia kierować bezpośrednio do oddziałów najbliższych tym w których była zawarta umowa! Wtedy procedura przebiega sprawnie i bezproblemowo. Adresy oddziałów znajdziesz tutaj.
 7. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedniego oddziału ostatecznie możesz wysłać wypowiedzenie do centrali firmy (forma niezalecana):
 • Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: centrala@tuz.pl
 • Wysłanie faksem na numer: (22) 534 56 15
 • Dostarczenie do dowolnego agenta lub oddziału TUZ
 • Wysyłka listem poleconym na adres:

Centrala TUW “TUZ”
ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w TUW TUZ pamiętaj, że musisz najpóźniej tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC. Każdy dzień bez OC oznacza coraz wyższą karę pieniężną nakładaną przez UFG

Wypełnij prosty formularz kalkulatora składki OC i przekonaj się czy możesz oszczędzić.

 • Zalecamy dostarczenie wypowiedzenia OC do TUW TUZ osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru do najbliższego nam oddziału. Wymagaj przy tym potwierdzenia złożenia wniosku (wówczas masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty).
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data stempla pocztowego jednak TUW TUZ zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.
 • Dostarczając wypowiedzenie do TUW TUZ zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila, potwierdzenie odbioru faksu, a także w przypadku osobistego składania wniosku) i zachowaj je jako dowód złożenia wniosku

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
wpDiscuz