Wypowiedzenie umowy OC Proama4.28/5 (85.56%) 18 głosów


Ostatnia aktualizacja: 15-02-2015

Wzór wypowiedzenia umowy OC Proama (koniec umowy)
> Przejdź tutaj, aby pobrać wzór wypowiedzenia <

 1. Wydrukuj wzór wypowiedzenia, wypełnij odpowiednimi danymi i czytelnie podpisz
 2. Wniosek o wypowiedzenie umowy OC musi wpłynąć do Proama najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa ubezpieczenia. Zalecamy zrobić to wcześniej, aby uniknąć ewentualnych komplikacji.
 3. Pamiętaj, aby najpóźniej tego samego dnia wykupić nową polisę OC (za brak ochrony OC są naliczane wysokie kary pieniężne).
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.
 5. Wypowiedzenie OC możesz dostarczyć na kilka sposobów (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
 • Wysłanie skanu wypowiedzenia na adres e-mail: doradcy@proama.pl
 • Dostarczenie do Agenta Proama
 • Wysyłka listem poleconym na adres:

Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama
ul. Szeligowskiego 6
20-883 Lublin

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w Proama pamiętaj, że w dniu wypowiedzenia  musisz wybrać nowego ubezpieczyciela, aby zachować ciągłość ubezpieczenia OC. Nawet 1 dzień braku ubezpieczenia OC powoduje, że możesz być obciążony finansowo.

Wykonaj szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.

 • Jeżeli możesz, dostarcz wypowiedzenie do Proama osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Otrzymując potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak Proama zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu przez Pocztę Polską.
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Proama, zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie otrzymania email/faksu/listu, oraz potwierdzenie na piśmie w przypadku osobistego składania wniosku) zachowaj je jako dowód dostarczenia wniosku na czas.

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...