Wypowiedzenie umowy OC Proama
3.7 (74.88%) 43 głosów


Ostatnia aktualizacja: 30-10-2018

Za pomocą poniższych przycisków wybierz tryb wypowiedzenia jaki Cię interesuje:

Przeczytaj i wykonaj poniższe instrukcje w celu skutecznego wypowiedzenia umowy OC w Proama z końcem okresu ubezpieczenia (art. 28)

 1. Pobierz tutaj aktualny wzór wypowiedzenia OC w Proama
 2. Wypełnij wydrukowany wzór wypowiedzenia, zakreśl tryb rezygnacji “Wypowiedzenie umowy OC z końcem trwania okresu ubezpieczenia” (art. 28) i czytelnie podpisz
 3. Wniosek o wypowiedzenie umowy OC musi zostać wysłany do Proama najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa ubezpieczenia. Zalecamy zrobić to wcześniej, aby uniknąć ewentualnych komplikacji.
 4. Pamiętaj, aby najpóźniej tego samego dnia wykupić nową polisę OC (za brak ochrony OC są naliczane wysokie kary pieniężne).
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i sprawdź czy możesz zaoszczędzić na OC.
 6. Wypowiedzenie OC możesz dostarczyć na kilka sposobów (wniosek zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
 • Wysłanie skanu wypowiedzenia na adres e-mail: doradcy@proama.pl
 • Dostarczenie do Agenta Proama
 • Wysyłka listem poleconym na adres:

Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama
ul. Szeligowskiego 6
20-883 Lublin

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w Proama pamiętaj, że najpóźniej w dniu końca umowy musisz wybrać nowego ubezpieczyciela, aby zachować ciągłość ubezpieczenia OC. Nawet 1 dzień braku ubezpieczenia OC powoduje, że możesz być obciążony finansowo.

Wypełnij prosty formularz kalkulatora składki OC i przekonaj się czy możesz oszczędzić.

 • Jeżeli możesz, dostarcz wypowiedzenie do Proama osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Otrzymując potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie masz pewność, że Twoja rezygnacja została przyjęta.
 • Ważna jest data nadania przesyłki nie faktycznego wpływu wypowiedzenia umowy OC do Proama.
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Proama, zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie otrzymania email/faksu/listu, oraz potwierdzenie na piśmie w przypadku osobistego składania wniosku) zachowaj je jako dowód dostarczenia wypowiedzenia na czas.

Dodaj komentarz

Please Login to comment