Wypowiedzenie umowy OC Proama

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC Proama (koniec umowy)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Wydrukuj wzór wypowiedzenia, wypełnij odpowiednimi danymi i czytelnie podpisz.
 2. Wniosek o wypowiedzenie umowy OC musi wpłynąć do Proama najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa ubezpieczenia. Zalecamy zrobić to wcześniej, aby uniknąć ewentualnych komplikacji.
 3. Pamiętaj, aby najpóźniej tego samego dnia wykupić nową polisę OC (za brak ochrony OC są naliczane wysokie kary pieniężne).
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 5. Wypowiedzenie OC możesz dostarczyć na kilka sposobów (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
  1. Wysłanie skanu wypowiedzenia na adres e-mail: doradcy@proama.pl
  2. Dostarczenie do Agenta Proama
  3. Wysyłka listem poleconym na adres:

Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama
ul. Szeligowskiego 6
20-883 Lublin

Wzór wypowiedzenia umowy OC Proama (podwójne OC)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Wypowiedzenie podwójnego OC w Proama możesz złożyć tylko jeżeli to ubezpieczenie było automatycznie odnowione przez Proama.
 2. Uzupełnij wymaganymi danymi druk wniosku i podpisz czytelnie.
 3. Proama wymaga przesłania skanu/kopii polisy zawartej z nowym ubezpieczycielem.
 4. Wypowiedzenie umowy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia możesz dostarczyć do Proamy w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia, lecz nie zapominaj, że ubezpieczyciel naliczy składkę do zapłaty za każdy dzień ubezpieczenia od momentu wznowienia polisy do dnia wypowiedzenia.
 5. Czytelnie podpisane wypowiedzenie dostarcz do Proama na jeden ze sposobów:
  1. Wysłanie skanu wypowiedzenia na adres e-mail: doradcy@proama.pl
  2. Dostarczenie do Agenta Proama
  3. Wysyłka listem poleconym na adres:

Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama
ul. Szeligowskiego 6
20-883 Lublin

Wzór wypowiedzenia umowy OC Proama (po zakupie pojazdu)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij wniosek danymi z polisy ubezpieczenia OC.
 2. Podpisz czytelnie uzupełniony druk wypowiedzenia.
 3. Proama wymaga dołączenia do wniosku o wypowiedzenie OC kopii/skanu dokumentu potwierdzającego zakup pojazdu.
 4. Wypowiedzenie umowy OC po zakupie pojazdu możemy złożyć w Proama w dowolnym momencie trwania przejętego ubezpieczenia OC. Jednak pamiętaj o tym, że ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki na podstawie Twoich danych co może oznaczać konieczność dopłaty składki.
 5. Dodatkowo nie zapomnij, aby równocześnie zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Nawet 1 dzień przerwy skutkuje wysokimi karami pieniężnymi.
 6. Wielu kierowców przepłaca za OC. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 7. Istnieje kilka możliwości dostarczenia wniosku do Proama (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
  1. Wysłanie skanu wypowiedzenia na adres e-mail: serwis@proama.pl
  2. Dostarczenie do Agenta Proama
  3. Wysyłka faksem na numer: 814607001
  4. Wysyłka listem poleconym na adres:

Ogólnopolski Oddział Obsługi Klienta Proama
ul. Szeligowskiego 6
20-883 Lublin

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w Proama pamiętaj, że w dniu wypowiedzenia  musisz wybrać nowego ubezpieczyciela, aby zachować ciągłość ubezpieczenia OC. Nawet 1 dzień braku ubezpieczenia OC powoduje, że możesz być obciążony finansowo.

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • Jeżeli możesz, dostarcz wypowiedzenie do Proama osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Otrzymując potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak Proama zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu przez Pocztę Polską.
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Proama, zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie otrzymania email/faksu/listu, oraz potwierdzenie na piśmie w przypadku osobistego składania wniosku) zachowaj je jako dowód dostarczenia wniosku na czas.