Wypowiedzenie umowy OC Liberty Direct/Ubezpieczenia4.39/5 (87.86%) 28 głosów


Ostatnia aktualizacja: 17-03-2015

Za pomocą poniższych przycisków wybierz tryb wypowiedzenia jaki Cię interesuje:

Przeczytaj i wykonaj poniższe instrukcje w celu skutecznego wypowiedzenia umowy OC w Liberty Direct/Ubezpieczenia z końcem okresu ubezpieczenia (art. 28)

 1. Pobierz tutaj aktualny wzór wypowiedzenia OC w Liberty Direct
 2. Uzupełnij pobrany wniosek rezygnacji z OC, zaznacz opcję wypowiedzenia na podstawie art. 28 i podpisz czytelnie. 
 3. Według ustawy musisz dostarczyć wypowiedzenie do Liberty Direct/Ubezpieczenia najpóźniej w przeddzień końca okresu ubezpieczenia. Oczywiście najbezpieczniej jest to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możesz ponowić wypowiedzenie.
 4. Najpóźniej w dniu zakończenia ubezpieczenia OC jesteś zobowiązany do wykupienia nowej polisy OC (jeśli tego nie zrobisz zostanie nałożona kara pieniężna).
 5. Przed zakupem nowego OC koniecznie dokonaj porównania jak największej liczby ofert w celu wybrania najlepszej z nich (pomijając porównanie możesz niepotrzebnie przepłacić nawet do 500 zł). Kliknij tutaj i wykonaj szybkie porównanie ceny OC z jedną z najtańszych firm.
 6. Odręcznie podpisaną rezygnację dostarcz do Liberty Direct/Ubezpieczenia:
 • Do dowolnego agenta lub oddziału Liberty
 • Faksem na numer: 22 589 90 90
 • Przez internet wysyłając skan lub zdjęcie dobrej jakości wniosku na adres mailowy: serwis@libertydirect.pl lub serwis@lu.pl
 • Listem poleconym na adres:

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.
Oddział w Polsce
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Wypowiadając umowę ubezpieczenia OC w Liberty Direct/Ubezpieczenia musisz wybrać nowego ubezpieczyciela, aby zachować ciągłość ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie narażasz się na bardzo wysokie kary za brak ochrony!

Tutaj otrzymasz szybkie porównanie ceny Twojego OC

 • O ile to możliwe staraj się dostarczyć wypowiedzenie do Liberty Direct/Ubezpieczenia osobiście.
 • Ważna jest data nadania przesyłki jednak Liberty Direct/Ubezpieczenia zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.
 • Jakkolwiek dostarczasz wypowiedzenie do Liberty Direct/Ubezpieczenia, zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru. Zachowaj je, ponieważ w przypadku ewentualnych problemów posiadasz dowód.

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...