Wypowiedzenie umowy OC Liberty Direct/Ubezpieczenia

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC Liberty Direct/Ubezpieczenia (koniec umowy)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Pobierz wzór wniosku, uzupełnij i podpisz czytelnie.
 2. Według ustawy jesteś zobowiązany dostarczyć wypowiedzenie do Liberty Direct/Ubezpieczenia najpóźniej w przeddzień końca okresu ubezpieczenia. Oczywiście najbezpieczniej jest to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić wypowiedzenie.
 3. Najpóźniej tego samego dnia jesteś zobowiązany do wykupienia nowej polisy OC (jeśli tego nie zrobisz zostanie nałożona kara pieniężna).
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 5. Odręcznie podpisaną rezygnację dostarcz do Liberty Direct/Ubezpieczenia:
  1. Dostarcz do dowolnego agenta lub oddziału Liberty
  2. Wyślij faksem na numer: 22 589 90 90
  3. Wyślij skan lub zdjęcie dobrej jakości wniosku na adres mailowy: serwis@libertydirect.pl lub serwis@lu.pl
  4. Wyślij listem poleconym na adres:

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.
Oddział w Polsce

ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa

Wzór wypowiedzenia umowy OC Liberty Direct/Ubezpieczenia (podwójne OC)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. W przypadku podwójnego OC możesz złożyć wypowiedzenie do tego ubezpieczyciela, który automatycznie odnowił ubezpieczenie na nowy okres.
 2. Wydrukuj pobrany z powyższego linku wniosek, uzupełnij i czytelnie podpisz.
 3. Liberty Direct/Ubezpieczenia nie wymaga przesyłania kopii polisy ubezpieczenia zawartej z innym ubezpieczycielem
 4. Wypowiedzenie podwójnej umowy OC możesz dostarczyć do Liberty Direct/Ubezpieczenia w dowolnym momencie, lecz należy pamiętać, że jesteś zobowiązany do zapłaty składki za każdy dzień ubezpieczenia od momentu wznowienia polisy. 
 5. Wniosek możesz dostarczyć na różne sposoby (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
  1. Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: serwis@libertydirect.pl lub serwis@lu.pl
  2. Wysłanie faksem na numer: 22 589 90 90
  3. Dostarczenie do oddziału lub agenta Liberty Direct/Ubezpieczenia
  4. Wysyłka listem poleconym na adres:

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.
Oddział w Polsce

ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa

Wzór wypowiedzenia umowy OC Liberty Direct/Ubezpieczenia (po zakupie pojazdu)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Pobierz powyższy wzór wypowiedzenia umowy OC, uzupełnij potrzebnymi danymi i odręcznie podpisz.
 2. Liberty Direct/Ubezpieczenia wymaga przesłania kopii/skanu umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
 3. Wypowiedzenie umowy OC nabywcy możesz złożyć w Liberty Direct/Ubezpieczenia w dowolnym momencie okresu ubezpieczenia OC. Jednak jeżeli zwlekasz z wypowiedzeniem, Liberty Direct ma prawo sporządzić rekalkulację składki na podstawie danych obecnego właściciela co często oznacza konieczność dopłaty.
 4. Dodatkowo pamiętaj, aby tego samego dnia wykupić nową polisę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Nawet 1 dzień przerwy naraża Cię na karę pieniężną.
 5. Wielu kierowców przepłaca za OC. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 6. Odręcznie podpisaną rezygnację dostarcz do Liberty Direct/Ubezpieczenia:
  1. Wysyłka skanu lub zdjęcia dobrej jakości wypowiedzenia oc na adres mailowy: serwis@libertydirect.pl lub serwis@lu.pl
  2. Dostarczenie do agenta lub oddziału Liberty Direct
  3. Wysłanie faksem pod nr: 22 589 90 90
  4. Wysyłanie listem poleconym na adres:

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.
Oddział w Polsce

ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Wypowiadając umowę ubezpieczenia OC w Liberty Direct/Ubezpieczenia musisz wybrać nowego ubezpieczyciela, aby zachować ciągłość ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ochrony!

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • O ile to możliwe staraj się dostarczyć wypowiedzenie do Liberty Direct/Ubezpieczenia osobiście.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak Liberty Direct/Ubezpieczenia zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską. 
 • Jakkolwiek dostarczasz wypowiedzenie do Liberty Direct/Ubezpieczenia, zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru. Zachowaj je, ponieważ w przypadku ewentualnych problemów posiadasz dowód.