Wypowiedzenie umowy OC Liberty Direct/Ubezpieczenia4.39/5 (87.86%) 28 głosów


Ostatnia aktualizacja: 19-11-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC Liberty Direct/Ubezpieczenia (koniec umowy)
> Przejdź tutaj, aby pobrać wzór wypowiedzenia <

 1. Pobierz wzór wniosku, uzupełnij i podpisz czytelnie. 
 2. Według ustawy jesteś zobowiązany dostarczyć wypowiedzenie do Liberty Direct/Ubezpieczenia najpóźniej w przeddzień końca okresu ubezpieczenia. Oczywiście najbezpieczniej jest to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić wypowiedzenie.
 3. Najpóźniej tego samego dnia jesteś zobowiązany do wykupienia nowej polisy OC (jeśli tego nie zrobisz zostanie nałożona kara pieniężna).
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.
 5. Odręcznie podpisaną rezygnację dostarcz do Liberty Direct/Ubezpieczenia:
 • Dostarcz do dowolnego agenta lub oddziału Liberty
 • Wyślij faksem na numer: 22 589 90 90
 • Wyślij skan lub zdjęcie dobrej jakości wniosku na adres mailowy: serwis@libertydirect.pl lub serwis@lu.pl
 • Wyślij listem poleconym na adres:

Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros S.A.
Oddział w Polsce
ul. Chocimska 17
00-791 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Wypowiadając umowę ubezpieczenia OC w Liberty Direct/Ubezpieczenia musisz wybrać nowego ubezpieczyciela, aby zachować ciągłość ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ochrony!

Wykonaj szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.

 • O ile to możliwe staraj się dostarczyć wypowiedzenie do Liberty Direct/Ubezpieczenia osobiście.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak Liberty Direct/Ubezpieczenia zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.
 • Jakkolwiek dostarczasz wypowiedzenie do Liberty Direct/Ubezpieczenia, zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru. Zachowaj je, ponieważ w przypadku ewentualnych problemów posiadasz dowód.

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...