Wypowiedzenie umowy OC Allianz

Ostatnia aktualizacja: 14-05-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC Allianz (koniec umowy)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij wniosek odpowiednimi danymi (potrzebujesz danych z polisy OC)
 2. Uzupełniony wniosek podpisz czytelnie.
 3. Wypowiedzenie musi wpłynąć do Allianz najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Oczywiście najbezpieczniej jest to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić wypowiedzenie.
 4. Przy rezygnacji z obecnego ubezpieczenia musisz tego samego dnia wykupić nową polisę, aby uniknąć kary pieniężnej.
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 6. Istnieje kilka możliwości dostarczenia wniosku (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
  1. Elektronicznie poprzez wypełnienie formularza online Allianz (kliknij tutaj  aby przejść)
  2. Dostarczenie do dowolnego Oddziału Allianz za potwierdzeniem odbioru ( mapa placówek )
  3. Wysyłka listem poleconym na adres:

Allianz Polska Centrum Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Wzór wypowiedzenia umowy OC Allianz (podwójne OC)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Wypowiedzenie podwójnego OC w Allianz możesz złożyć w sytuacji jeśli to ubezpieczenie było automatycznie przedłużone.
 2. Uzupełnij wniosek odpowiednimi danymi (potrzebujesz danych z polisy OC)
 3. Czytelnie podpisz uzupełniony wniosek.
 4. Allianz wymaga dołączenia do wypowiedzenia umowy OC kopii polisy zawartej z innym ubezpieczycielem.
 5. Wypowiedzenie umowy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia możesz dostarczyć do Allianz w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia, lecz należy pamiętać, że będziesz musiał opłacić składkę za każdy dzień ubezpieczenia od momentu automatycznego wznowienia polisy. 
 6. Wniosek możesz dostarczyć na różne sposoby (zawsze musi być odręcznie podpisany):
  1. Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy Allianz: ccubepzieczenia@allianz.pl
  2. Dostarczenie do oddziału lub agenta Allianz ( mapa placówek )
  3. Wysyłka listem poleconym na adres:

Allianz Polska Centrum Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

Wzór wypowiedzenia umowy OC Allianz (po zakupie pojazdu)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij wniosek swoimi danymi, oraz z otrzymanej polisy ubezpieczenia OC.
 2. Uzupełniony wniosek podpisz własnoręcznie i czytelnie.
 3. Składając wypowiedzenie umowy OC w Allianz powinieneś dołączyć do wniosku kopię umowy kupna-sprzedaży.
 4. Wypowiedzenie umowy OC w Allianz po zakupie pojazdu możesz złożyć w dowolnym momencie okresu ubezpieczenia OC. Jednak jeżeli nie złożysz wypowiedzenia, ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki na podstawie Twoich danych co może oznaczać konieczność dopłaty części składki.
 5. Pamiętaj, aby w dniu wypowiedzenia umowy z Allianz zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Nawet 1 dzień przerwy skutkuje wysokimi karami pieniężnymi. 
 6. Wielu kierowców przepłaca za OC. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 7. Odręcznie podpisane wypowiedzenie OC dostarcz w jeden z poniższych sposobów:
  1. Elektronicznie wypełniając formularz online na stronie Allianz (kliknij tutaj aby przejść)
  2. Dostarczenie do Oddziału/Agenta Allianz ( mapa placówek )
  3. Wysyłka listem poleconym na adres:

Allianz Polska Centrum Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w Allianz pamiętaj, że musisz niezwłocznie wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ubezpieczenia!

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • Zawsze staraj się dostarczyć wypowiedzenie do Allianz osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Posiadając potwierdzenie złożenia wniosku na masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak Allianz zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.  
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Allianz zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila, potwierdzenie odbioru faksu, a także w przypadku osobistego składania wniosku) i zachowaj je.