Wypowiedzenie umowy OC Link44.26/5 (85.26%) 19 głosów


Ostatnia aktualizacja: 18-11-2014


Wzór wypowiedzenia umowy OC Link4 (koniec umowy)
> Przejdź tutaj, aby pobrać wzór wypowiedzenia <

 1. Uzupełnij wniosek danymi z polisy ubezpieczenia OC w Link4. 
 2. Uzupełniony wniosek podpisz czytelnie.
 3. Wypowiedzenie musi wpłynąć do Link4 najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Oczywiście najbezpieczniej jest to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić wypowiedzenie.
 4. Nie zapomnij, aby najpóźniej tego samego dnia wykupić nową polisę OC (za brak ochrony OC są naliczane wysokie kary pieniężne).
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.
 6. Istnieje 3 możliwości dostarczenia wniosku (zawsze podpisz go własnoręcznie):
 • Wysłanie skanu/zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: bok@link4.pl
 • Osobiste złożenie wypowiedzenia w jednej z placówek Link4 (mapa placówek)
 • Wysyłka listem poleconym na adres:

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
ul. Postępu 15
02-676 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w Link4 pamiętaj, że musisz tego samego dnia zakupić nowe ubezpieczenie w celu zachowania ciągłości, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ubezpieczenia!

Wykonaj szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.

 • Zalecamy dostarczenie wypowiedzenia OC do Link4 osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Posiadając potwierdzenie złożenia wniosku na masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty, a wypowiedzenie jest wiążące.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data stempla pocztowego jednak Link4 zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.
 • Dostarczając wypowiedzenie do Link4 zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania e-maila, potwierdzenie odbioru faksu, a także w przypadku osobistego składania wniosku) i zachowaj je.

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...