Wypowiedzenie umowy OC UNIQA4.67/5 (93.33%) 6 głosów


Ostatnia aktualizacja: 18-11-2014


Wzór wypowiedzenia umowy OC UNIQA (koniec umowy)
> Przejdź tutaj, aby pobrać wzór wypowiedzenia <

 1. Uzupełnij wniosek odpowiednimi danymi (potrzebujesz danych z polisy OC) 
 2. Uzupełniony wniosek podpisz czytelnie.
 3. Wypowiedzenie musi wpłynąć do UNIQA najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Zalecamy zrobić to dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić wypowiedzenie.
 4. Pamiętaj, że w dniu końca okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę. Możesz zrobić to wcześniej, a polisa i tak będzie aktywna dopiero od dnia wypowiedzenia starego ubezpieczenia.
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.
 6. Masz możliwość dostarczenia druku wypowiedzenia OC w UNIQA na kilka sposobów:
 • Złożenie wypowiedzenia umowy OC osobiście w oddziale UNIQA.
 • Wysłanie skanu odręcznie podpisanego wypowiedzenia OC na adres email: centrala@uniqa.pl
 • Wysłanie odręcznie podpisanego wypowiedzenia faksem pod numer: 42 63 77 430
 • List polecony na adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w UNIQA nie zapomnij wybrać nowego ubezpieczyciela, aby zachować ciągłość ubezpieczenia OC, jeśli tego nie zrobisz możesz otrzymać karę finansową!

Wykonaj szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.

 • O ile to możliwe staraj się dostarczyć wypowiedzenie do UNIQA osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Otrzymując potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie masz pewność, że Twój wniosek został przez przyjęty przez ubezpieczyciela.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak UNIQA zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do UNIQA, zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie otrzymania email, potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie odbioru faksu, oraz potwierdzenie na piśmie w przypadku osobistego składania wniosku) i zachowaj je.

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...