Wypowiedzenie umowy OC UNIQA

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC UNIQA (koniec umowy)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij wniosek odpowiednimi danymi (potrzebujesz danych z polisy OC)
 2. Uzupełniony wniosek podpisz czytelnie.
 3. Wypowiedzenie musi wpłynąć do UNIQA najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Zalecamy zrobić to dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić wypowiedzenie.
 4. Pamiętaj, że w dniu końca okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę. Możesz zrobić to wcześniej, a polisa i tak będzie aktywna dopiero od dnia wypowiedzenia starego ubezpieczenia.
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 6. Masz możliwość dostarczenia druku wypowiedzenia OC w UNIQA na kilka sposobów:
  1. Złożenie wypowiedzenia umowy OC osobiście w oddziale UNIQA.
  2. Wysłanie skanu odręcznie podpisanego wypowiedzenia OC na adres email: centrala@uniqa.pl
  3. Wysłanie odręcznie podpisanego wypowiedzenia faksem pod numer: 42 63 77 430
  4. List polecony na adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

Wzór wypowiedzenia umowy OC UNIQA (podwójne OC)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Wypowiedzenie podwójnego OC w UNIQA możesz złożyć tylko jeśli to ubezpieczenie było automatycznie odnowione przez UNIQA.
 2. Uzupełnij wniosek wymaganymi danymi i podpisz własnoręcznie i czytelnie.
 3. UNIQA zaznacza, że niezbędne jest przesyłanie skanu polisy zawartej z innym ubezpieczycielem.
 4. Wypowiedzenie umowy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia możesz dostarczyć do UNIQA w dowolnym momencie, lecz należy pamiętać, że UNIQA jesteś zobowiązany zapłacić za każdy dzień umowy od dnia odnowienia.
 5. Masz możliwość dostarczenia wniosku do UNIQA na kilka sposobów:
  1. Złożenie wypowiedzenia umowy OC osobiście w oddziale UNIQA.
  2. Wysłanie skanu odręcznie podpisanego wypowiedzenia OC na adres email: centrala@uniqa.pl
  3. Wysłanie odręcznie podpisanego wypowiedzenia faksem pod numer: 42 63 77 430
  4. List polecony na adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

Wzór wypowiedzenia umowy OC UNIQA (po zakupie pojazdu)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij wniosek danymi z polisy ubezpieczenia OC, a następnie podpisz odręcznie i czytelnie.
 2. UNIQA wymaga przesłania skanu/kopii umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
 3. Wypowiedzenie umowy OC po zakupie pojazdu możesz złożyć w UNIQA w dowolnym momencie trwania odnowionego ubezpieczenia OC. Jednak jeżeli zwlekasz z wypowiedzeniem, ubezpieczyciel może dokonać rekalkulacji składki na podstawie danych obecnego właściciela co często skutkuje koniecznością dopłacenia części składki.
 4. Pamiętaj, aby równocześnie zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Nawet 1 dzień przerwy skutkuje wysokimi karami pieniężnymi.
 5. Wielu kierowców przepłaca za OC. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 6. Masz możliwość dostarczenia druku wypowiedzenia OC w UNIQA na kilka sposobów:
  1. Złożenie wypowiedzenia umowy OC osobiście w oddziale UNIQA.
  2. Wysłanie skanu odręcznie podpisanego wypowiedzenia OC na adres email: centrala@uniqa.pl
  3. Wysłanie odręcznie podpisanego wypowiedzenia faksem pod numer: 42 63 77 430
  4. List polecony na adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w UNIQA nie zapomnij wybrać nowego ubezpieczyciela, aby zachować ciągłość ubezpieczenia OC, jeśli tego nie zrobisz możesz otrzymać karę finansową!

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • O ile to możliwe staraj się dostarczyć wypowiedzenie do UNIQA osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Otrzymując potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie masz pewność, że Twój wniosek został przez przyjęty przez ubezpieczyciela.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak UNIQA zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską. 
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do UNIQA, zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie otrzymania email, potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie odbioru faksu, oraz potwierdzenie na piśmie w przypadku osobistego składania wniosku) i zachowaj je.