Wypowiedzenie umowy OC Generali

Ostatnia aktualizacja: 23-05-2014

Wzór wypowiedzenia umowy OC Generali (koniec umowy)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Uzupełnij wniosek niezbędnymi danymi (potrzebujesz m.in. danych z polisy OC), a następnie czytelnie podpisz.
 2. Wypowiedzenie musi wpłynąć do Generali najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa ubezpieczenia OC. Polecamy złożyć wypowiedzenie jednak dużo wcześniej.
 3. Pamiętaj, że w dniu końca okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę.
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 5. Istnieje kilka możliwości dostarczenia wniosku (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
  1. Wysyłka skanu/zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: centrumklienta@generali.pl
  2. Wysłanie faksem na numer: 22 543 08 90
  3. Dostarczenie do dowolnego Agenta lub Oddziału Generali
  4. Wysyłka listem poleconym na adres:

Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Wzór wypowiedzenia umowy OC Generali (podwójne OC)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Wypowiedzenie podwójnego OC w Generali możesz złożyć tylko jeśli to ubezpieczenie było automatycznie przedłużone przez Generali.
 2. Uzupełniony druk wypowiedzenia podpisz własnoręcznie i czytelnie.
 3. Generali informuje, że niezbędne jest przesłanie skanu polisy zawartej u innego ubezpieczyciela.
 4. Wypowiedzenie umowy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia przedłużonego przez Generali możesz dostarczyć do ubezpieczyciela w dowolnym momencie, lecz należy pamiętać, że zostanie naliczona składka do zapłaty za każdy dzień ubezpieczenia od momentu wznowienia polisy, aż do dnia jej wypowiedzenia. 
 5. Czytelnie i własnoręcznie podpisany wniosek możesz dostarczyć do Generali na różne sposoby:
  1. Wysyłka skanu/zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: centrumklienta@generali.pl
  2. Wysłanie faksem na numer: 22 543 08 90
  3. Dostarczenie do dowolnego Agenta lub Oddziału Generali
  4. Wysyłka listem poleconym na adres:

Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

Wzór wypowiedzenia umowy OC Generali (po zakupie pojazdu)
Pobierz wzór wypowiedzenia i zniżkę na OC

 1. Po uzupełnieniu wniosku potrzebnymi danymi podpisz go czytelnie.
 2. Generali wymaga przesłania wraz z drukiem wypowiedzenia umowy OC kopii/skanu umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
 3. Wypowiedzenie umowy OC po zakupie pojazdu możesz złożyć w Generali w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia OC. Jednak jeżeli zwlekasz z wypowiedzeniem, Generali może dokonać rekalkulacji składki na podstawie danych obecnego właściciela co może oznaczać konieczność dopłaty składki.
 4. Dodatkowo pamiętaj, aby równocześnie zawrzeć nową umowę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Nawet 1 dzień przerwy skutkuje wysokimi karami pieniężnymi.
 5. Wielu kierowców przepłaca za OC. Dowiedz się ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu, wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.
 6. Wypowiedzenie możesz złożyć w Generali w jeden z poniższych sposobów (wniosek koniecznie odręcznie podpisany):
  1. Wysyłka skanu/zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: centrumklienta@generali.pl
  2. Wysłanie faksem na numer: 22 543 08 90
  3. Dostarczenie do dowolnego Agenta lub Oddziału Generali
  4. Wysyłka listem poleconym na adres:

Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Składając wypowiedzenie umowy OC w Generali pamiętaj, że musisz tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela, aby nie pozostać bez ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ochrony!

Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 • Najlepszym sposobem dostarczenia wypowiedzenia OC do Generali jest złożenie wniosku osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Otrzymując potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak wiele ubezpieczycieli zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską. 
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Generali, wymagaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie otrzymania email, potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie odbioru faksu, oraz potwierdzenie na piśmie w przypadku osobistego składania wniosku)  zachowaj je jako dowód złożenia wniosku.