Wypowiedzenie umowy OC Generali4.78/5 (95.56%) 9 głosów


Ostatnia aktualizacja: 18-11-2014


Wzór wypowiedzenia umowy OC Generali (koniec umowy)
> Przejdź tutaj, aby pobrać wzór wypowiedzenia <

 1. Uzupełnij wniosek niezbędnymi danymi (potrzebujesz m.in. danych z polisy OC), a następnie czytelnie podpisz
 2. Wypowiedzenie musi wpłynąć do Generali najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa ubezpieczenia OC. Polecamy złożyć wypowiedzenie jednak dużo wcześniej.
 3. Pamiętaj, że w dniu końca okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę.
 4. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.
 5. Istnieje kilka możliwości dostarczenia wniosku (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
 • Wysyłka skanu/zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: centrumklienta@generali.pl
 • Wysłanie faksem na numer: 22 543 08 90
 • Dostarczenie do dowolnego Agenta lub Oddziału Generali
 • Wysyłka listem poleconym na adres:

Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Składając wypowiedzenie umowy OC w Generali pamiętaj, że musisz tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela, aby nie pozostać bez ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie jesteś narażony na bardzo wysokie kary za brak ochrony!

Wykonaj szybką kalkulację składki i upewnij się, że nie przepłacasz.

 • Najlepszym sposobem dostarczenia wypowiedzenia OC do Generali jest złożenie wniosku osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Otrzymując potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Dla umów zawartych od 11.02.2012 r. ważna jest data nadania przesyłki jednak wiele ubezpieczycieli zastrzega, że obowiązuje to tylko w wypadku wysyłania listu poprzez Pocztę Polską.
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Generali, wymagaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie otrzymania email, potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie odbioru faksu, oraz potwierdzenie na piśmie w przypadku osobistego składania wniosku)  zachowaj je jako dowód złożenia wniosku.

Podziel się Twoją opinią:

Loading Disqus Comments ...