Wypowiedzenie umowy OC Generali
4.1 (82.22%) 18 głosów


Ostatnia aktualizacja: 30-10-2018


Za pomocą poniższych przycisków wybierz tryb wypowiedzenia jaki Cię interesuje:

Przeczytaj i wykonaj poniższe instrukcje w celu skutecznego wypowiedzenia umowy OC w Generali z końcem okresu ubezpieczenia (art. 28)

 1. Pobierz tutaj aktualny wzór wypowiedzenia OC w Generali
 2. Uzupełnij wniosek niezbędnymi danymi (potrzebujesz m.in. danych z polisy OC), a następnie wybierz podstawę wypowiedzenia OC “Wypowiedzenie umowy OC z końcem trwania okresu ubezpieczenia”, wypełniony druk czytelnie podpisz
 3. Wypowiedzenie możesz wysłać dużo wcześniej, ponieważ zostanie ono wprowadzone dopiero ostatniego dnia trwania ubezpieczenia. Należy jedynie pamiętać, że najpóźniej 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.
 4. Pamiętaj, że w dniu końca okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę na kolejny rok, w przeciwnym razie zostanie naliczona kara za brak OC.
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i sprawdź czy możesz zaoszczędzić na OC.
 6. Istnieje kilka możliwości dostarczenia wniosku (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
 • Wysyłka skanu/zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: centrumklienta@generali.pl
 • Przesłanie podpisanego wypowiedzenia za pomocą formularza online dostępnego tutaj
 • Dostarczenie do dowolnego Agenta lub Oddziału Generali
 • Wysyłka listem poleconym na adres:

Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Składając wypowiedzenie umowy OC w Generali pamiętaj, że musisz tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela, aby nie pozostać bez ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie narażasz się na bardzo wysokie kary za brak ochrony!

Wypełnij prosty formularz kalkulatora składki OC i przekonaj się czy możesz oszczędzić.

 • Najlepszym sposobem dostarczenia wypowiedzenia OC do Generali jest złożenie wniosku osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Otrzymując potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie masz pewność, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Ważna jest data nadania przesyłki.
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Generali, wymagaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie otrzymania email, potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie odbioru faksu, oraz potwierdzenie na piśmie w przypadku osobistego składania wniosku)  zachowaj je jako dowód złożenia wniosku.

Dodaj komentarz

Please Login to comment