Wypowiedzenie umowy OC UNIQA
4.1 (82.86%) 14 głosów


Ostatnia aktualizacja: 30-10-2018


Za pomocą poniższych przycisków wybierz tryb wypowiedzenia jaki Cię interesuje:

Przeczytaj i wykonaj poniższe instrukcje w celu skutecznego wypowiedzenia umowy OC w Uniqa z końcem okresu ubezpieczenia (art. 28)

 1. Pobierz tutaj aktualny wzór wypowiedzenia OC w Uniqa
 2. Wydrukuj pobrany wzór, wpisz wszystkie wymagane dane i zaznacz oświadczenie “Wypowiedzenie umowy OC z końcem trwania okresu ubezpieczenia” (art. 28).
 3. Uzupełniony wniosek podpisz czytelnie.
 4. Wypowiedzenie musi być wysłane do UNIQA najpóźniej 1 dzień przed końcem trwania okresu, na który została zawarta polisa. Zalecamy zrobić to dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić wypowiedzenie, a rezygnacja wejdzie w życie dopiero po zakończeniu wykupionej polisy.
 5. Pamiętaj, że najpóźniej w dniu końca okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę. Możesz zrobić to wcześniej, a ubezpieczenie i tak będzie aktywne dopiero od dnia zakończenia starego OC.
 6. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i sprawdź czy możesz zaoszczędzić na OC.
 7. Masz możliwość dostarczenia druku wypowiedzenia OC w UNIQA na kilka sposobów:
 • Złożenie wypowiedzenia umowy OC osobiście w oddziale UNIQA.
 • Wysłanie skanu odręcznie podpisanego wypowiedzenia OC na adres email: centrala@uniqa.pl
 • List polecony na adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w UNIQA nie zapomnij wybrać nowego ubezpieczyciela, aby zachować ciągłość ubezpieczenia OC, jeśli tego nie zrobisz UFG obciąży Cię karą finansową!

Wypełnij prosty formularz kalkulatora składki OC i przekonaj się czy możesz oszczędzić.

 • O ile to możliwe staraj się dostarczyć wypowiedzenie do UNIQA osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Otrzymując potwierdzenie złożenia wniosku na piśmie masz pewność, że Twój wniosek został przez przyjęty przez ubezpieczyciela.
 • Ważna jest data nadania przesyłki.
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do UNIQA, zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie otrzymania email, potwierdzenie odbioru listu lub potwierdzenie na piśmie w przypadku osobistego składania wniosku) i zachowaj je.

Dodaj komentarz

Please Login to comment