Wypowiedzenie umowy OC Allianz
4.4 (88.89%) 36 głosów


Ostatnia aktualizacja: 28-10-2018

Za pomocą poniższych przycisków wybierz tryb wypowiedzenia jaki Cię interesuje:

Przeczytaj i wykonaj poniższe instrukcje w celu skutecznego wypowiedzenia umowy OC w Allianz z końcem okresu ubezpieczenia (art. 28)

  1. Pobierz tutaj aktualny wzór wypowiedzenia OC w Allianz
  2. Wydrukuj pobrany wniosek i uzupełnij (jako podstawę wypowiedzenia wybierz art. 28). 
  3. Uzupełniony druk wypowiedzenia podpisz czytelnie.
  4. Wypowiedzenie musi zostać wysłane do Allianz najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Oczywiście najbezpieczniej jest to zrobić dużo wcześniej, ponieważ w przypadku problemów możemy ponowić wypowiedzenie.
  5. Przy rezygnacji z obecnego ubezpieczenia musisz tego najpóźniej w dniu końca OC wykupić nową polisę, aby uniknąć kary pieniężnej.
  6. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i sprawdź czy możesz zaoszczędzić na OC.
  7. Istnieje kilka możliwości dostarczenia wniosku (zawsze musi być własnoręcznie podpisany):
  • Elektronicznie poprzez wypełnienie formularza online Allianz (kliknij tutaj, aby przejść)
  • Dostarczenie do dowolnego Oddziału Allianz za potwierdzeniem odbioru (mapa placówek)
  • Wysyłka listem poleconym na adres:

Allianz Polska Centrum Obsługi Klienta
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w Allianz pamiętaj, że musisz niezwłocznie wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, w przeciwnym razie w przypadku powstania przerwy w ubezpieczeniu OC, UFG nałoży na Ciebie karę pieniężną.

Wypełnij prosty formularz kalkulatora składki OC i przekonaj się czy możesz oszczędzić.

W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Allianz zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila, a także w przypadku osobistego składania wniosku) i zachowaj je.

Dodaj komentarz

Please Login to comment