Wypowiedzenie umowy OC AVIVA
3.6 (72.94%) 17 głosów


Ostatnia aktualizacja: 30-10-2018


Za pomocą poniższych przycisków wybierz tryb wypowiedzenia jaki Cię interesuje:

Przeczytaj i wykonaj poniższe instrukcje w celu skutecznego wypowiedzenia umowy OC w AVIVA z końcem okresu ubezpieczenia (art. 28)

  1. Pobierz tutaj aktualny wzór wypowiedzenia OC w AVIVA
  2. Wypełnij wniosek swoimi danymi, nie zapomnij zaznaczyć podstawy wypowiedzenia z końcem okresu ubezpieczenia, a następnie podpisz czytelnie
  3. Wypowiedzenie musi wpłynąć do Avivy najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu, na który została zawarta polisa. Najlepiej jest to jednak zrobić wcześniej.
  4. Najpóźniej ostatniego dnia trwania okresu ubezpieczenia musisz wykupić nową polisę w innym wypadku powstanie przerwa w ochronie OC za co nakładane są kary ze strony UFG.
  5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i sprawdź czy możesz zaoszczędzić na OC.
  6. Biuro obsługi Aviva zaleca, aby wypowiedzenie OC dostarczyć na jeden z poniższych sposobów:
  • Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy: kontakt@aviva.pl
  • Wysyłka listem poleconym na adres:

Aviva
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w Aviva najlepiej jeszcze tego samego dnia wybrać nowego ubezpieczyciela w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia OC, jeżeli powstanie przerwa w ubezpieczeniu zostaniesz obciążony wysoką karą pieniężną!

Wypełnij prosty formularz kalkulatora składki OC i przekonaj się czy możesz oszczędzić.

  • Liczy się data nadania przesyłki.
  • W jakikolwiek sposób dostarczasz wypowiedzenie do Avivy zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru (potwierdzenie odbioru listu, potwierdzenie otrzymania emaila) i zachowaj je.

Dodaj komentarz

Please Login to comment