Wypowiedzenie umowy OC BTA
3.1 (62%) 20 głosów

Ostatnia aktualizacja: 30-10-2018


Za pomocą poniższych przycisków wybierz tryb wypowiedzenia jaki Cię interesuje:

Przeczytaj i wykonaj poniższe instrukcje w celu skutecznego wypowiedzenia umowy OC w BTA z końcem okresu ubezpieczenia (art. 28)

 1. Pobierz tutaj aktualny wzór wypowiedzenia OC w BTA
 2. Po wydrukowaniu wpisz na wniosku wszystkie wymagane informacje, zaznacz oświadczenie odnośnie wypowiedzenia OC z końcem okresu trwania ubezpieczenia OC i czytelnie podpisz
 3. Rezygnację z OC należy złożyć najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu ubezpieczenia. Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby zrobić to wcześniej (umowa zostanie i tak zakończona ostatniego dnia ubezpieczenia), natomiast jeśli jednak spóźnisz się z wypowiedzeniem nie zostanie ono przyjęte.
 4. Bardzo ważne jest to, aby jednocześnie tego samego dnia wykupić nowe ubezpieczenie OC w celu uniknięcia przerwy w ochronie ubezpieczeniowej (w przeciwnym razie zostaniesz obciążony karą pieniężną).
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i sprawdź czy możesz zaoszczędzić na OC.
 6. BTA/Reso umożliwia dostarczenie wypowiedzenia OC na poniższe sposoby:
 • Wysłanie skanu lub zdjęcia dobrej jakości wniosku na adres mailowy (wysyłając w ten sposób jesteś zmuszony dostarczyć w późniejszym terminie oryginał wypowiedzenia): wypowiedzenia@reso.com.pl
 • Dostarczenie do dowolnego agenta lub oddziału BTA
 • Wysyłka listem poleconym na adres:

RESO Europa Service Sp. z o.o.
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki

PAMIĘTAJ!

Jeżeli rezygnujesz z ubezpieczenia OC w BTA pamiętaj, że musisz najpóźniej tego samego dnia wykupić nową polisę OC w celu zachowania ciągłości ubezpieczenia. Brak zachowania ciągłości w ubezpieczeniu OC kończy się karą pieniężną od UFG

Wypełnij prosty formularz kalkulatora składki OC i przekonaj się czy możesz oszczędzić.

 • Zalecamy dostarczenie rezygnacji z OC do BTA osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Posiadając potwierdzenie złożenia wniosku na masz dowód na to, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Przy wysyłce pocztowej ważna jest data stempla pocztowego.

Dodaj komentarz

Please Login to comment