Wypowiedzenie umowy OC Compensa
3.1 (62.35%) 17 głosów


Ostatnia aktualizacja: 30-10-2018


Za pomocą poniższych przycisków wybierz tryb wypowiedzenia jaki Cię interesuje:

Przeczytaj i wykonaj poniższe instrukcje w celu skutecznego wypowiedzenia umowy OC w Compensa z końcem okresu ubezpieczenia (art. 28)

 1. Pobierz tutaj aktualny wzór wypowiedzenia OC w Compensa
 2. Pobierz wzór wniosku, dokładnie uzupełnij niezbędnymi danymi, wybierz opcje wypowiedzenia na podstawie art. 28 i czytelnie podpisz
 3. Wniosek o wypowiedzenie umowy OC zostanie zaakceptowany jedynie jeśli zostanie nadany najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia OC. Bezpiecznie jest dostarczyć wypowiedzenie wcześniej, ponieważ i tak wejdzie ono w życie dopiero ostatniego dnia trwania ochrony ubezpieczeniowej.
 4. Składając rezygnację z ubezpieczenia OC w Compensa musisz niezwłocznie wykupić nową polisę (najpóźniej ostatniego dnia trwania aktualnego ubezpieczenia).
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i sprawdź czy możesz zaoszczędzić na OC.
 6. Wniosek dostarcz do Compensy w dowolny sposób:
 • Skan/zdjęcie czytelnie podpisanego wniosku na email: korespondencja@compensa.pl
 • Dostarczenie do dowolnego Oddziału/Agenta Compensa
 • List polecony na adres:

Compensa TUS.A. Vienna Insurance Group
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

PAMIĘTAJ!

Jeżeli rezygnujesz z ubezpieczenia OC w Compensa musisz najpóźniej tego samego dnia wykupić nową polisę OC aby nie dopuścić do przerwy w ochronie OC. Każdy dzień braku OC to coraz wyższa kara pieniężna!

Wypełnij prosty formularz kalkulatora składki OC i przekonaj się czy możesz oszczędzić.

 • Zalecamy dostarczenie rezygnacji z OC do Compensa osobiście lub listownie z potwierdzeniem odbioru. Posiadając potwierdzenie złożenia wniosku na masz dowód na to, że Twój wniosek został przyjęty.
 • Przy wysyłce pocztowej ważna jest data stempla pocztowego.

Dodaj komentarz

Please Login to comment