Wypowiedzenie umowy OC SKOK Ubezpieczenia
5 (100%) 2 głosów


Ostatnia aktualizacja: 26-03-2015


Za pomocą poniższych przycisków wybierz tryb wypowiedzenia jaki Cię interesuje:

Przeczytaj i wykonaj poniższe instrukcje w celu skutecznego wypowiedzenia umowy OC w SKOK Ubezpieczenia z końcem okresu ubezpieczenia (art. 28)

 1. Pobierz tutaj aktualny wzór wypowiedzenia OC w SKOK
 2. Pobierz wzór wypowiedzenia klikając w powyższy link, dokładnie uzupełnij wniosek wymaganymi danymi, zakreśl podstawę wypowiedzenia z końcem okresu ubezpieczenia oraz czytelnie i własnoręcznie podpisz.
 3. Twój wniosek wypowiedzenia umowy OC musi zostać wysłany do SKOKu najpóźniej przedostatniego dnia trwania okresu umowy OC. Rezygnację z polisy możesz jednak wysłać dużo wcześniej ze względu na to, że ubezpieczenie i tak wygaśnie dopiero po zakończeniu opłaconego okresu. Jest to dobre rozwiązanie, aby zapobiec ewentualnym komplikacjom.
 4. Pamiętaj, aby najpóźniej w dniu zakończenia starego okresu ubezpieczenia wybrać i zakupić nowe OC (za brak ochrony OC są naliczane wysokie kary pieniężne w wysokości od 700 zł już za jeden dzień przerwy).
 5. Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich. Wykonaj teraz szybką kalkulację składki i sprawdź czy możesz zaoszczędzić na OC.
 6. W związku z tym, że SKOK jest pośrednikiem w sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych MTU, wypowiedzenie powinno być kierowane do MTU, a możesz to zrobić na jeden z poniższych sposobów :
 • Skan wydrukowanego i podpisanego wniosku na e-mail: kontakt@mtu.pl
 • Wysyłka faksem na numer: 58 555 63 02
 • Dostarczenie osobiste do agenta MTU lub SKOK.
 • Przesłanie rezygnacji listem poleconym pod adres:

MTU
STU Ergo Hestia SA
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

PAMIĘTAJ!

Rezygnując z ubezpieczenia OC w SKOK pamiętaj, że w dniu zakończenia okresu starej polisy OC musisz wybrać nowego ubezpieczyciela, aby zachować ciągłość ubezpieczenia OC. Już 1 dzień braku ochrony OC powoduje, że UFG może obciążyć Cię wysoką karą pieniężną.

Wypełnij prosty formularz kalkulatora składki OC i przekonaj się czy możesz oszczędzić.

 • Jeżeli możesz, dostarcz wypowiedzenie umowy OC osobiście wówczas otrzymasz potwierdzenie złożenia wypowiedzenia.
 • Ważna jest data wysyłki wniosku o wypowiedzenie OC, nie sama data wpłynięcia rezygnacji.
 • W jakikolwiek sposób dostarczasz rezygnację, zawsze żądaj wydania potwierdzenia odbioru i zachowaj je jako dowód dostarczenia wniosku na czas.

Dodaj komentarz

avatar