test
Oceń tą poradę

Wzór wypowiedzenia umowy OC PZU (koniec umowy)

 1. W jakiej sytuacji możesz złożyć wypowiedzenie?

  Wypowiedzenie podwójnego OC w PZU możesz złożyć tylko jeśli to ubezpieczenie było automatycznie przedłużone przez PZU.

 2. Pobierz i uzupełnij wniosek

  Pobrany wzór wypowiedzenia uzupełnij odpowiednimi danymi i czytelnie podpisz

 3. Dołącz do wypowiedzenia kopię nowej polisy

  PZU zaleca, aby do wypowiedzenia umowy OC dołączyć kopię polisy zawartej z innym ubezpieczycielem.

 4. Wypowiedzenie możesz złożyć w dowolnej chwili

  Wypowiedzenie umowy OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia możesz dostarczyć do PZU w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia, lecz nie zapomnij o tym, że będziesz musiał opłacić składkę za każdy dzień ubezpieczenia od momentu automatycznego wznowienia polisy.

 5. Najpóźniej w dniu wypowiedzenia wykup nowe ubezpieczenie OC

  Bardzo ważną rzeczą jest, aby najpóźniej w dniu wypowiedzenia umowy OC z PZU zakupić nową polisę. Jeśli tego nie zrobisz to za każdy dzień braku OC zostanie naliczona wysoka kara pieniężna!

 6. Wybierz OC z głową

  Przed zakupem nowego OC zalecamy, aby zapoznać się z jak największą liczbą ofert w celu wybrania najtańszej z nich.
  Wypełnij teraz krótki formularz i otrzymaj darmową kalkulację.

 7. Dostarcz wypowiedzenie umowy OC na jeden ze sposobów:

  Bez względu na formę dostarczenia wniosek zawsze musi być odręcznie podpisany

  • PZU adres taki i taki
  • Faks: 721261626123

Dodaj komentarz

Please Login to comment